Nummõr' 349
Joulukuu 8. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Robotivõistlus haard’ Võromaa latsi
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi käsitüü joulumüügil
 •  
 • Tarton kõnõldas ehitüskunstist
 •  
 • Saatkõ Eesti rahvaluulõ arhiivilõ paigajuttõ!
 • Märgotus
   
 • Luiga Anu: inemise, ütelge julgõmbalt umma arvamist vällä!
 •  
 • Inne märgi, sis nakka lahkma
 • Elo
   
 • Habekakk laot’ siiva üle Võromaa
 •  
 • Tammõtsõõri pilt tõi avvuhinna
 •  
 • Leevil sai tüüd helkäjämiis
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Vana-Võromaa käsitüütegijä möövä ütitselt joulu aigu umma käsitüüd.
  Leimanni Eve pilt
   
  Võrokõisi käsitüü joulumüügil
   
  Leimanni Eve

  Võrol polikliinigu edimädse kõrra pääl Aila Näpustuudion pakutas inne joulu võromaist käsitüüd.

  Käsitüüd müvväs «Vana-Võromaa käsitüü» sildi all. «Olõmi härgütänü käsitüümeistrit inämb pruukma uma kandi põlitsit käsitüükirju ja käsitüü tegemise viise,» selet’ ettevõtmisõ üts iistvõtja Oja Vilve.

  Et härgütämisest om api olnu, om ka käsitüü joulumüügilavva pääl nätä.

  «Põdra Aili tettü omma rahvarõivin pupi, esi kihlkundõ vüükiräga suka, märkmiku-küläliisiraamadu, kinda,» tutvust’ Oja Vilve tegijit. «Võreli Kadri Kurõnurmõst om toonu kiräga põlvigu (nuu läävä häste kaubas noorõmbidõ tütrigõ siän) ja suka, a ka pitssuka,» selet’ Oja Vilve.

  Küti Anneli käest omma joulukrandsi ja võrokõisi lipu kujolidsõ hilgatspildiga poodikoti. Ummamuudu käekiräga Kupitsa Jana om uma kruusimaalmisõ man naanu Contraga kuuntüüd tegema: pandnu mõnõ salmikõsõ tassi pääle.

  «Saia om kasvõga värmitüt langa – ütte punti om pantu parajalõ nii pall’o umavaihõl klapvat mitund tuuni langa, et üte sukapaari jaos jagus,» ütel’ Oja Vilve. «Häste läävä koedu, rahvusligu motiiviga joulukuuli, millel seen täüdüsses vill. Süvähavva luudustalost om tuud sukki-kindit sändsest langast, kohe om pinikarva sisse pantu.»

  Rebäse Merike, kiä tuupäiv leti takan oll’, selet’ hindä maalituisi kaloskidõ mano, et om löüdnü sändse värvi ja tehniga, et värv püsüs häste pääl – võit aiamaalt tullõn mua maaha mõskõ ja kasvai pidolõ edesi minnä.

  Müügin omma ka Kitsiku Lola esierälidse vildipildi ja Näpustuudio latsi tüü.

  Vilve kahjats’, et suuri asjo, näütüses puutüüd es mahu jõulumüüki võtta, a Vana-Võromaa käsitüü kotsilõ om joba olõman peris kõrralik teedüskogo. Huvilidsõ saava Vilve käest küssü, määne meistri midä tege ja kuis tuud telli saa.

  Vahtsõl aastal piässi tüüle nakkama ka Vana-Võromaa käsitüümeistride ütine e-puut www.umapuut.ee. Plaanitas ka ütist müümist laatu pääl ja muial.

  Joulumüük om vallalõ kooni 18. joulukuuni tüüpäivilde kellä 9–17.

  Inne joulu om tulõman ka mitu opitarrõ: muinasehte tegemine (9.12), siidisalli värvmine (10.12), vasõliidsi opitarõ (11.12), kingikoti ilosas tegemine (14.12) ja vildidü pipõrkoogi tegemine (15.12).
  Hinnäst saa tüütarrihe kirja panda ja teedüst mano küssü tel 554 1999 (Oja Vilve) vai vilve.oja@gmail.com.
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin