Nummõr' 349
Joulukuu 8. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Robotivõistlus haard’ Võromaa latsi
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi käsitüü joulumüügil
 •  
 • Tarton kõnõldas ehitüskunstist
 •  
 • Saatkõ Eesti rahvaluulõ arhiivilõ paigajuttõ!
 • Märgotus
   
 • Luiga Anu: inemise, ütelge julgõmbalt umma arvamist vällä!
 •  
 • Inne märgi, sis nakka lahkma
 • Elo
   
 • Habekakk laot’ siiva üle Võromaa
 •  
 • Tammõtsõõri pilt tõi avvuhinna
 •  
 • Leevil sai tüüd helkäjämiis
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Inne märgi, sis nakka lahkma
   
  Hummõn (09.12) otsustas Põlva vallavolikogo, kas Põlvahe jääs üts põhikuul ja riigigümnaasium ja Mammastõ latsiaid-algkoolist jääs perrä õnnõ latsiaid
   
  Mu neli last ja ma esi olõmi kamba pääle läbi käünü kõik Põlva kooli. Hinda Mammastõ kuuli tuuperäst, et sääl opatas Hää Algusõ põhimõttidõ perrä. Oppaja viitsvä tsipa inämb latsiga ette võtta, ku koolitunnõh om ette nättü.

  Kuul om kõgõ otsnu, kuis latsõst kasvata julgõt ja ettevõtjat inemist, uma arvamisõ välläütlejät. Inemist, kes lihtsäle ei lõuga, a inne mõtlõs, midä tä taht, ja küsüs. Mõnõlõ om tuu probleemis – esi mõtlõminõ kõigilõ ei miildü.

  Ega harilik Põlva põhikooliharidus kah halv ei olõ. A ku vähägi võimalik, võinu latsõvanõmb saia valli Hää Algusõ ja hariligu haridusõ vaihõl.

  Kooli oppaja ja tõsõ tüütäjä pandva paika kooli vaimsusõ. Ku lüvvä mitmõ kooli inemise segi, ei tiiä, mis tast vällä tulõ.

  Vallavalitsus esi ütles, et valda om rassõ katõst majast juhti, et piät üteh majah olõma, a põhikooli tahtva nä kolmõ majja panda. Ku häste koolijuht kolmõ esi maja juhtmisõga toimõ tulõ?

  Vald ei olõ vällä ütelnü ega kirja pandnu, määne Põlva haridus pidänü olõma. Volikogo eelnõu autori omma vallasekretär ja jurist. Küssemi näide käest haridusõ sisu kotsilõ. Vastus oll’, et vahtsõnõ direktri tulõ ja nakkas tegemä.

  No ma ei olõ nõuh, et üts inemine nakkas otsustama, määnest haridust Põlvah andma naatas. Mu meelest pidänü juhilõ hoobis kundikava ette kirotama, määnest haridust Põlvah tahetas.

  Ku kimmüst ei olõ, sis tuu hiidütäs Põlva kandist kavvõmbahe noorõ perre, kes tahtva ummilõ latsilõ hääd haridust.

  Selle omgi Mammastõ kooli hoolõkogo kirotanu vallavolikogolõ eelnõu kottalõ, määne haridus pidänü Põlvah olõma.

  Hoolõkogo meelest võissi alalõ jättä nelä klassiga Mammastõ latsiaid-algkooli. Kuvvõklassilidsõst neläklassilidsõs tegemine om eski mõistlik. Viiendäst klassist tulõva valikainõ: ku rohkõmb latsi kuun, saa rohkõmb mitmõsugutsit valikainit pakku.

  Ku kats tõist Põlva põhikuuli omma kokko är pantu, sis või märgota, kas panda rohkõmb kokko vai mitte.
   
   
  Plakso Ülo,
  Mammastõ latsiaid-
  algkooli 2. ja 4. klassi
  latsõ esä, kooli
  hoolõkogo esimiis
   
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin