Nummõr' 349
Joulukuu 8. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Robotivõistlus haard’ Võromaa latsi
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi käsitüü joulumüügil
 •  
 • Tarton kõnõldas ehitüskunstist
 •  
 • Saatkõ Eesti rahvaluulõ arhiivilõ paigajuttõ!
 • Märgotus
   
 • Luiga Anu: inemise, ütelge julgõmbalt umma arvamist vällä!
 •  
 • Inne märgi, sis nakka lahkma
 • Elo
   
 • Habekakk laot’ siiva üle Võromaa
 •  
 • Tammõtsõõri pilt tõi avvuhinna
 •  
 • Leevil sai tüüd helkäjämiis
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kütioro Tammõtsõõr tähti täüs aiva all – pilt sai võistlusõl «Maavalla hiied 10228» Vana-Võromaa pühäpaiga eräpreemiä.
  Ruudu Rahumaru pilt
   
  Tammõtsõõri pilt tõi avvuhinna
   
  Leimanni Eve

  Pilt Kütioro Tammõtsõõrist tähti täüs taiva all sai võistlusõl «Maavalla hiied 10228» Vana-Võromaa pühäpaiku avvohinna. Pildi tennü Tarto kunstpiltnik Ruudu Rahumaru (Lepiku Sandra, 24) ütel’, et timä süä jäigi Kütiorgo.

  Mõtõ Tammõtsõõrist ummamuudu pilti tetä oll’ piltnigul jo pikält hingitsenü. «Sinnä pühhä kotussõlõ juhativa meid mu elokaaslasõ sõber Mark jo mitu aastakka tagasi,» kõnõl’ tä. «Olõ sääl iks käünü ja esiki paar suuvi suuvnu, miä täüde ommava lännü. Luutsõ, et trehvä sinnä hääl pilditegemise õdagul, statiiv üten.»

  No trehväs’ki sääne süküsõdak, ku tä joudsõ Tammõtsõõri man pümme är uuta ja taivas oll’ tähti täüs.

  «Tei mitu pilti kavvõmbast, ilostõ statiivi päält,» jutust’ piltnik. «A pühhä kotussõlõ minekis piät tuu kotussõ käest lua saama ja tükk aigu saa es. Tuu om sääne tundmisõ küsümüs. No ku sis tundsõ, et või aparaadiga sisse minnä, läts’ statiiv katski. Nii saigi aparaat puiõ vaihõlõ muro pääle pantus, et tähti täüs taivas tammiga üten pildi pääle saia.»

  Ruudu Rahumaru löüdse, et tähti täüs taivas om nigu hiie hindä silmi läbi kaetu. Ku tä sõbranna käest pildivõistlusõst kuuld’, sai pilt sinnä saadõtus.

  «Kütioru tammõtsõõri omma tuu nuka inemise ilostõ hoitnu, seo om avvostõt kotus,» selet’ Ruudu Rahumaru. «Tuu olõ-i muusõum. Sääl käüdäs tundman, pallõman, laulman, viiäs ohvriandõ. No läts’ jo mu uma statiivgi ohvris, et hääd pilti saia. Tull’ veidükese sääne tunnõ, nigu olõsi hiievana esi noid pilte tennü.»

  Ruudu Rahumaru lõpõt’ keväjä Tarto korõmba kunstikooli. Täl om Tarton uma ateljee.

  «Loodami elokaaslasõga kuun Võromaalõ hindäle kodo osta,» kõnõl’ tä umast unistusõst. «Süä omgi sääl kandin, Tammõtsõõri man.»

  Maavalla kua pildivõistlusõ pääpreemiä sai kah Võromaal tettü pilt – Tammõ-Lauri tamm kah tähti täüs taiva taustal. Pildi tekk’ Rõugõ pildimiis Margi Martin.
   
  Ruudu Rahumaru.
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin