Nummõr' 349
Joulukuu 8. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Robotivõistlus haard’ Võromaa latsi
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi käsitüü joulumüügil
 •  
 • Tarton kõnõldas ehitüskunstist
 •  
 • Saatkõ Eesti rahvaluulõ arhiivilõ paigajuttõ!
 • Märgotus
   
 • Luiga Anu: inemise, ütelge julgõmbalt umma arvamist vällä!
 •  
 • Inne märgi, sis nakka lahkma
 • Elo
   
 • Habekakk laot’ siiva üle Võromaa
 •  
 • Tammõtsõõri pilt tõi avvuhinna
 •  
 • Leevil sai tüüd helkäjämiis
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  matõmaatik
   
    
  Vahtsõs aastas plussi!
   
  Noniih. Läts’ aigu mis läts’, a ma sai sitast vallalõ. Käve Allan Carri loengul ja suidsutamisõga omma as’a ütel puul.

  Ma olõ õks maahajätmise pääle meistri, ma olõ mõnikõrd kats-kolm kõrda päävän maaha jätnü. Ega maaha olõ-i rassõ jättä, rassõ om mitte vahtsõst alosta. A põra lätt 12. päiv ilma suitsu ette pandmalda. Ei olõ veidükese kah tahtmist ega kõrraski mõtõt päähä tulnu, et teesi proovis üte.

  Köhä ja olõminõ lätsi õks lõpun väega sitas. Puultõist-kats pakki päävän, elämine haisas’, auto haisas’... hummogusöögis oll’ suits kohviga, lõunasöögis suits kohviga, niimuudu võtsõ iso är, et kolmõ-nellä paiku tei päävä edimädse peris söögi.

  Mu suidsutamisõ maaha jätnü sõbra kõnõlasõ, et näil oll’ aasta jago rassõ. Üts kiränik kõnõl’ mukka minevä nädäli, ütel’, et täl lätt ütsäs suidsuvaba kuu ja timä meelest asi kõrrast hullõmbas lätt.

  Seod asja ma kõik aig pelksigi. Et elo jääs saisma ja ei olõki muud ku üts suur suidsunälg.

  Mul oll’ kolm-neli päivä veidükese imelik, veidü närviline olõk, ja sõs läts’ asi jonksu.

  Minevä suvõ jäti suidsutamist nikotiiniplaastridõga. Es võta isso är. Sõs, plaastri pääl, jüräsi nikotiininätsu mano. Es saa küländ, panni viil suidsu kah ette, sõs oll’ hää.

  Osti hindäle Eesti kõgõ jämmembä e-tsigareti toro, es võta seo kah määnestki isso vähämbäs.

  Allen Carri seminärin selet’ as’apulk mullõ vallalõ, et hariligu tsigareti mano pandas tubakalõ lisas viil muid ainit, näütüses ammoniaaki, mis avitasõ nikotiini kipõmbalt verre viiä. Tuuperäst ei saaki muiõ asjuga säänest kipõt «litakat» kätte ku hariligu tsigaretiga.

  Tuust oll’ mullõ küländ. Vai ammoniaaki. Pankõ hindäle ammoniaaki persele, mitte mullõ kopsu.

  Kulssi kuus tunni loengut, egä 45 minodi takast oll’ suidsupaus, sõs tetti viimäne suits ja oll’gi kõrran.
  Mu grupin oll’ kuus inemist. Kõik omma täämbädseni mittesuidsutaja. Ku arvo saat, miä tuu sõltuvus om, om iso suitsu tetä kõrrapäält lännü.

  Vana kalamiis ei võlsi. Kao loengut kullõma, suidsutaja, mis sa rögiset! Massat kül 220 eurot, a su kuu suidsuraha om kah üle 100 euro. Katõ kuuga olõt rohkõmb ku plussin.
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin