Nummõr' 348
Märdikuu 24. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Vallajuhi haardva uhja
 • Uudissõ
   
 • Savvusannal saa täüs UNESCO-aastak
 •  
 • Kõivupuu Marjul vahtsõnõ raamat
 •  
 • Kunnakoori Umma Pitto!
 •  
 • Sandioppus Põlva talorahvamuusõumin
 • Märgotus
   
 • Aojoonõ Võromaa latsi kirätöie
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Ilma tiildä sõidumeistri
 •  
 • Perimüslugu haard koolilatsõ üteh
 •  
 • Kalme Helju plaat
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kunnakoori Umma Pitto!
   
  Uma Pido kõrraldaja härgütäse pitto minekis luuma kunnakuurõ. Sändse koori saa kokko panda kas pere-, sugu-, sõprus-, vai kogokunnast.

  Kunnakoori saava laulda pääkontsõrdil ütiskuurõ jao seen ütehelülidse lauluga.

  Kunnakoori liikmõ võinu viisi pitä. Koori kirjapandmisõl tulõ teedä anda, mitu miist, naist vai last koorin om, koori nimi ja mändse kihlkunna sildi all rongikäügin astu tahetas. Egä kunnakuur vali koori pääkunna, kiä koori har’otamist kõrraldas ja kõigil laulu selges oppi avitas.

  Kunnakuuri saa kirja panda nikani ku 31.12.2015. kodolehe www.umapido.ee päält.

  Uma Pido kõrraldaja kutsva viil mano «miihi mõtsast» ja «naisi nurmõst» – kiä parla kongi koorin ei laula, a tahtva Umal Pidol naisi- vai miihikoori laulõ laulda. Naisi laulupruuvi saa minnä 1.12. Põlvan ja 2.12. Võrol. Kae mano www.umapido.ee päält!

  UL
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin