Nummõr' 348
Märdikuu 24. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Vallajuhi haardva uhja
 • Uudissõ
   
 • Savvusannal saa täüs UNESCO-aastak
 •  
 • Kõivupuu Marjul vahtsõnõ raamat
 •  
 • Kunnakoori Umma Pitto!
 •  
 • Sandioppus Põlva talorahvamuusõumin
 • Märgotus
   
 • Aojoonõ Võromaa latsi kirätöie
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Ilma tiildä sõidumeistri
 •  
 • Perimüslugu haard koolilatsõ üteh
 •  
 • Kalme Helju plaat
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kõivupuu Marjul vahtsõnõ raamat
   
  Rahvaperimüse tundjal Kõivupuu Marjul om vahtsõnõ raamat «Eestlase eluring».

  «Teemas om eestläne hällüst havvani, ku lühkült kokku võtta,» selet’ Kõivupuu Marju. «Tuust pääle, kuimuudu vanast ehal ja kosjan käüti, kooni sinnämaani vällä, mändse kombõ seoilmaaigu latsõ kooliminegi vai inemise pensionilõsaatmisõ mano käävä ja kas lahutus om kah vahtsõnõ kommõ.»

  Kõgõ põh’alikumbalt om raamatun juttu matidsõkombist, midä Marju om kõgõ inämb uurnu. Eesti perrekombist om tä pia 30 aastakka tudõngiilõ kõnõlnu. Et Marju om peri Võromaalt, sis omma mi kandi kombõ ka inämb jutus.

  «Säänest kokkovõtvat raamatut olõ-i seoniaoni Eesti kultuuriruumin olnu,» selet’ Kõivupuu Marju. «Õunapuu Piret om külh är kirotanu suurõ Eesti pulmaraamadu, a tõisist kombist omma ütsigu ja lühembä kirätüü.»

  8. joulukuu pääväl kell 15 kõnõlõs Marju umast raamatust Vanal Võromaal Karula rahvuspargi keskusõn Ähijärvel. Kõgõ inämb tulõ juttu tuust, mändse omma Vanal Võromaal sündümise ja kaejatsil käümise kombõ, kuis peetäs pulmõ ja matitsit.

  Teedüst saa mano tel 5698 7103, liina.laanemets@keskkonnaamet.ee.

  Raamatut «Eestlase eluring» saa edimält Karulast Marju käest ja Eesti Suurõst Raamatuklubist. Puuti jõud raamat vahtsõl aastal.

  Harju Ülle
   
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin