Nummõr' 79
Piimäkuu 21. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võro kirämehe saiva iähokin kaala
 •  
 • Vahtsõliinan peeti laatu
 •  
 • «Pido pahandusõga» – tiatritükk' Võromaa jutõst ja laulõst
 •  
 • «Kikast» tetäs Harjumaal
 • Elo
   
 • Talon kasus 32 sorti tsirkõ
 •  
 • Latsõpõlv' lõppi 1941. aasta suvõl
 • Märgotus
   
 • Uiga Meinhard: nuuri hulgah püsüt esi kah noorõmb!
 •  
 • Perändüs latsilõ tagasi!
 • Esimuudu
  Perämäne külg
  Kagahii
  Kirä
   
   
   
  Võro kirämehe saiva iähokin kaala
   
   
  Pühäpäävä, 19. piimäkuu õdagu sai Tarton Lõunakeskusõ iähallin nätä peris ummamuudu hokimatši: iälahingut peivä võro kirämehe ja Tarto Vanemuise näütlejä, täpsembält näide laulupunt' Poiskõsõ. Võrokõisist olli iä pääl Rahmani Jan, Ruitlasõ Olavi ja Pulga Jaan (pildi pääl üten Kuusõ Lembituga), lisas lei punti ka Mäeotsa Ain Vanemuisest – timägi jo võrokõnõ. A kaala saadi hallõlt: 17:0. Avida-õs ka tunnõt spordikommõntaatori Kuusõ Lembitu härgütämine. Matš oll' osa kolmõpäävätsest Lõunakeskusõ Lõuna-Eesti suvõalgusõ pidost.

  Harju Ülle pilt ja jutt
   
  Mis sa arvat?
   
   
  JUHTKIRI
   
  «Sült'» vai midägi vahtsõt?
   
  Jaanist pääle peetäs pall'o kõik'sugumaidsi pitõ küläpäivist hõimu kokkosaamistõni. Sis tulõ ka õkvalt küsümüs – kedä kutsu rahva miilt lahutama, laulma ja pilli mäng'mä? Määnest punti vai lõvvapoolikut kutsu? Vai hoobis tiatritruppi?

  Või-olla om joba aastakümnit küläpääväl naabrikülä-Vello akordionni vai uma valla «süldipundiga» «Valgit ruusõ» ja «Õdagumere lainit» jorotõt, ilosa luu külh, a tahassi peräkõrd midägi muud.

  Homenja vai Madissõ Karli pääle lännü külh rahvamaja rahvast lahki, a kiä joud naid kallit laulumiihi kinni massa? A om viil mõni võimalus. Näütüses kaia-kullõlda vaheldusõs umakeelist laulõga tiatrit.

  Õkva säänest asja pakk timahavva Theatrum, miä om püüne pääle säädnü Võromaa jutu ja laulu. Lugu läts' Tal'nan õkva täüssaalilõ. Nink miä mii saisukotussõst päämine – Thetrum tulõ uma tüküga «Pido pahandusõga» kohetaht mäng'mä, ku õnnõ kiäki kutsnu.

  Niisamatõ omma Võromaal olõman umakeelidse muusigu noorist vannoni. Kuulda om, et eski punti Viie Pääle om naatu olõngile kutsma, Lõkõridest kõnõlamalda.

  Umakeelidse muusigu omma niisama rahvaligu ku kiätaht seeliguküti vai mimehe. Ja Uma Leht usk, et pia saa nii mõnigi mi ummi laulumiihi lault laul säändses «rahvalaulus», mink sõnno tiidvä pääst nii vana ku noorõ.

  UL
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Ku kiilt õnnõ kõnõlda ja mitte kirota, om ütel pääväl nii, et kiilt mõist viil mõnikümmend vanainemist.

  Võro Instituudi direktri Eichenbaumi Külli võro keelen kirotamisõst (VT)

   
   Uma Lehe sõbõr!