Nummõr' 348
Märdikuu 24. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Vallajuhi haardva uhja
 • Uudissõ
   
 • Savvusannal saa täüs UNESCO-aastak
 •  
 • Kõivupuu Marjul vahtsõnõ raamat
 •  
 • Kunnakoori Umma Pitto!
 •  
 • Sandioppus Põlva talorahvamuusõumin
 • Märgotus
   
 • Aojoonõ Võromaa latsi kirätöie
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Ilma tiildä sõidumeistri
 •  
 • Perimüslugu haard koolilatsõ üteh
 •  
 • Kalme Helju plaat
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Sandioppus Põlva talorahvamuusõumin
   
  Seo Uma Lehe vällätulõmisõ pääväl, 24. märdikuu pääväl juuskva ümbre katrisandi. Seoilmaaigu om pallodõl latsil ja ka vanõmbil murõ, et kuis iks kombõ perrä ja õigõt muudu santma minna.

  Nii tullgi Põlva talorahvamuusõumil mõtõ opada, kuis vanast santmine käve, midä võissi selgä panda, määne mask tetä ja mändsit laulõ laulda.

  Nii kutsõgi muusõumirahvas latsi nätäl inne katrijuuskmist vannost kombist inämb teedä saama.
  Huviliidsi kävegi peris hulga – katrijuuskminõ om mi kandin iks viil avvu seen.

  UL
   
  Mamastõ latsiaia keelepesälatsõ 18. märdikuu pääväl Karilatsin katrisandikombit opman.
  Verevä Kerli pilt
   
  Krabi kooli latsõ kävve muusõumi katrisandioppusõl 19. märdikuu pääväl.
  Zujeva Viktorija pilt
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin