Nummõr' 348
Märdikuu 24. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Vallajuhi haardva uhja
 • Uudissõ
   
 • Savvusannal saa täüs UNESCO-aastak
 •  
 • Kõivupuu Marjul vahtsõnõ raamat
 •  
 • Kunnakoori Umma Pitto!
 •  
 • Sandioppus Põlva talorahvamuusõumin
 • Märgotus
   
 • Aojoonõ Võromaa latsi kirätöie
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Ilma tiildä sõidumeistri
 •  
 • Perimüslugu haard koolilatsõ üteh
 •  
 • Kalme Helju plaat
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kiri
   
  No medä külh kinki!?

  Joulõni om kuu aigu ja aig mõtlõma nakada, meda pühis ütstõsõlõ kinki.

  Mitu küündlejalga, tiisõglaga vai tavalist ütsikut kruusikõist, jouluvana pildiga linakõist teil joba kotun om? Paalappõ ja -kindõid, kumma kastruli vai kohvikanni alussõid?

  Aga om mitu võimalust säänest kingitüst tetä, miä kodu suhvlidõ saisma ei jää.

  Kutskõ inemine, kel autut ei olõ, pühhi aigu üten teatridõ vai kontserdile, kerikudõ vai surnuaida küündleid viimä vai enne pühhi liina puutõ müüdä käümä. Küdsäge kuuk vai tekke naabrilõ, kel külälise tulõman, a kiä esi süvvä tetä ei taha, mõni hää salat… Võimaluisi om muiduki pall’u rohkõmb, tulõ õnnõ pää tüüle panda.

  A ku uma pundiga kuusõ all istun himu joulumiist nätä ja taalõ salmi lugõda õks suur om, sis või egaüts säändse sokulaadist muna üten tuuva, konh mõni mänguasi sisen. Kiä sis määntse saa, om jälleki põnnõv.

  Sis ei olõ asjanda pall’u raha raisat ja jääs ärä tuu kahtlanõ tunnõ pakki valla teten, et taadsamma asja ma minevaasta kellegi tõsõ pakin näi…

  Nõlvaku Kaie, Mehkamaalt peri
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin