Nummõr' 348
Märdikuu 24. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Vallajuhi haardva uhja
 • Uudissõ
   
 • Savvusannal saa täüs UNESCO-aastak
 •  
 • Kõivupuu Marjul vahtsõnõ raamat
 •  
 • Kunnakoori Umma Pitto!
 •  
 • Sandioppus Põlva talorahvamuusõumin
 • Märgotus
   
 • Aojoonõ Võromaa latsi kirätöie
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Ilma tiildä sõidumeistri
 •  
 • Perimüslugu haard koolilatsõ üteh
 •  
 • Kalme Helju plaat
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kalme Helju plaat
   
  Võromaa jutumeistri Kalme Helju (81) jutõst om kokko säet 38minotilinõ videoplaat «Kalme Helju jutu». Plaadi pääl kõnõlõs Helju ummi juttõ jutussõtiidläsele Pääri Piretile.

  «Sääl omma mu latsõ-ao luu, mis juhtu nii inne ku pääle sõta,» ütel’ Kalme Helju. «Mu imä kodu oll’ Liiva talu Kuldri ja Urvastõ vahepääl. Sääl vanaimä-vanaesä ja unu puul olli kõik latsõ-ao suvõ ja perästpoolõ kah. Kuulsõ näide käest hulga juttõ.»

  Et Helju om sääne inemine, kellele põnõva jutu õkva nakkasõ külge, sis om ütsjago juttõ ka ilma päält kuultu. «Om sändsit juttõ, midä ütski tõnõ ei tiiäki ku ma,» ütel’ Helju. «Ei taha, et naa jutu üten mukka är kaosõ.»

  Helju ütel’, et luu omma nal’alidsõ ja egäüte seen om iks määnegi jüväkene kah.

  Kalme Helju juttõga videoplaati saa kaia egän Vana-Võromaa raamadukogon.

  UL
   
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin