Nummõr' 348
Märdikuu 24. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Vallajuhi haardva uhja
 • Uudissõ
   
 • Savvusannal saa täüs UNESCO-aastak
 •  
 • Kõivupuu Marjul vahtsõnõ raamat
 •  
 • Kunnakoori Umma Pitto!
 •  
 • Sandioppus Põlva talorahvamuusõumin
 • Märgotus
   
 • Aojoonõ Võromaa latsi kirätöie
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Ilma tiildä sõidumeistri
 •  
 • Perimüslugu haard koolilatsõ üteh
 •  
 • Kalme Helju plaat
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Näütemängu teivä latsõ suurõ himo ja mürdsuga.
  Pilt: Salumägi Tiim
   
  Perimüslugu haard koolilatsõ üteh
   
  17.–18. märdikuul peeti Vahtsõliina gümnaasiumih kuvvõndat keele ja kirändüse laagrit, mis seokõrd oll’ päälkiräga «Võrokiilne perimüslugu».

  Oll’ põnnõv, ütli edimäst kõrda laagrih käünü Orava kooli 8.–9. klassi latsõ Keerdi Margarita, Jäägeri Karina ja Looritsa Kevin.

  Margaritalõ jäi miilde näütemängu tegemine. Kõik rühmä pidi tegemä Käsu Hansu luulõtusõ «Oh ma vaene Tardo liin» perrä Põh’asõa aost Tartoh näütemängu ja tõisilõ ette mängmä. Latskõsõ mängsevä ruutslaisi ja Kevin oll’ Tarto liina elänik.

  «Vahtsõliina kandsimäel oll’ kõgõ huvitavamb. Sääl kõnõldi noid perimüsjuttõ, mis vaiba sisse omma koetu,» arvas’ Kevin. Tä oll’ kül innemb kah kandsimäel käünü, a säändsit juttõ es olõ kuulnu.

  Tüütarõh «Võromaa kiränigu ja näide luu» kõnõldi vahtsõmba ao kiränikest nigu Kauksi Ülle ja Contra. Allasõ Tiia vidi tüütarrõ «Viie pääle luuminõ», koh pidi «Haanja mehe» luulõtusõlõ vahtsõ sõna mõtlõma.

  Õdagu oll’ kokkosaaminõ Ruitlasõ Olavi ja Sommõri Lauriga. Ruitlanõ kõnõl’ umast viimätsest raamatust «Vii pääl» ja tuust, et lätt reismä ni nakkas reismisest filmi jaos käsikirja kirotama. Laagrilidsõ saiva kullõlda tuud luku ka järejutuna, nigu seo võro keele nädälil Vikerraadioh kuulda oll’. Sommõri Laurist es olõ latsõ varramba kuulnu, a näile miildü timä tõistsugunõ laul, eläjähelü ja pillimäng.

  Maada latsõ üüse es saa. Võimlah, koh olli põrmandu pääl asõmõ, tull’ mõnõl inspiratsioon pääle. Nä naksi kõva helüga luulõtuisi ja legende kirotama, näütüses Piusa jõõ kotsilõ.

  Järgmäne päiv kõnõl’ ja laulsõ Rahmani Jan ja tegi kirotamisõ har’otuisi. Saarõ Evar kõnõl’ kotusõnimmist ja latsõ uursõ ummi nimmi kotsilõ.

  Säinasti Ene

  Urvastõ kihlkunna Osola põhikooli latsõ kiti kah Vahtsõliina perimüslaagrit.Mõnõ kildakõsõ tuust, miä näile miilde jäi.

  «Võromaa kiränigest sai inämb teedä – Ruitlasõ Olavi oll’ väega nal’akas ja Sommeri Lauri oll’ tore.» Varriku Eeva, 7. klass

  «Sai teedä peris pall’o vahtsõt, näütüses Ruitlasõ Olavi, Vahtsõliina kandsi pikä vaiba, vanno süüke, jutu kirotamisõga päälenakkamisõ, Piusa jõõ ja tõisi asjo kotsilõ, miä omma köüdedü Võromaaga. Laagri avit’ miilde tulõta võro kiilt, midä võissi ka noorõ kõnõlda.» Täkkeri Anette-Liis, 8. klass

  «Oppi saa ka tõistmuudu ku koolin ja tuud laagrin ka tetti. Oll’ pall’o lusti, ku ütenkuun luulõtimi ja tiatrit teimi, süvvä oll’ kah hää tetä. Laagri sõnnom oll’, et ummist juurist tulõ luku pitä.» Saarõ Hipp, 8. klass

  «Kõgõ põnõvamb oll’ ütenkuun vanno eesti süüke tetä.» Krevaldi Jos Kristian, 8. klass

  «Kõgõ inämb miildü kullõlda Ruitlasõ Olavi luulõtuisi ja juttõ – neo olli nii nal’aka, et iks terve saal naard’ üten!» Kinna Keiu, 9. klass

  «Esinejä olli kõik huvitava, õnnõ väega rassõ oll’ arru saia tuust mõttõst, midä pruuvsõ edesi anda Sommeri Lauri.» Kerge Tanel, 9. klass

  Kildakõsõ kor’as’ kokko Osola kooli oppaja Mürgü Merlin.
   
  Jäägeri Karina ja Looritsa Kevin Orava koolist.
  Pilt: Salumägi Tiim
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin