Nummõr' 78
Piimäkuu 7. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Vana petäi tõi preemiä
 •  
 • Antslast Kanepihe saa jäl bussiga sõita
 •  
 • Suurõtiimuusõum' and võrokeelist tiidüst
 •  
 • Torm' nõst' küünü õhku
 • Elo
   
 • Umakultuur' tõi maainemise Karilatsi
 •  
 • Nuur' taloperemiis' sai jahimehejutu-preemiä
 •  
 • Rõnnamärk' avitas?
 • Märgotus
   
 • Kruuda Oliver: ma taha, et must üts'kõrd midägi maha jääs
 •  
 • Inemine opp' terve elo
 • Aholämmi
  Perämäne külg
  Kagahii
   
   
   
  Rõnnamärk' avitas?
   
  Saarõ Evar
   
   
  Minevänädälidsel väikeisi kiili seminäril Haanin Vask'na talun jagi meäläne Kruukka Astrid rõnnamärki: Minun kieli oon meän kieli! (Mu kiil' om meä kiil' !). Nä olli märgi õkva värskilt valmis saanu ja väega uhkõ.

  Meä kiilt kõnõlasõ Tornio jõõ oru elänigu mõlõmbal puul Roodsi-Soomõ piiri. Soomõ puul peetäs tuud Peräpohjala murdõ ütes varjantsis, a Roodsin om meä kiil' ammõtligult tunnustõt vähämbüskiil', erälde Soomõ keelest, midä Roodsi meäläse kukki puhtalõ kõnõlda ei mõista.

  Rõnnamärk' piät avitama meäkiilt mõistval inemisel tõsõ meäkeelidse är tunda, et nä es nakanu umavaihõl ilmaaigu roodsi keele pääle suud kulutama. Põhimõtõ om piaaigu säänesama nigu võrokõisi klepsul «Tan või pruuki võro kiilt!» Keelemõistja kaupmiis' vai ammõtnik pand märgi rõnda ja jääs uutma, midä tälle kõnõldas. Lisas rõnnamärgile tei meäläse ka hammit säändsesama kiräga.

  Seminäril olli kuun päämidselt võrokõsõ, kar'alasõ, meäläse Põh'a-Roodsist ja kveeni Põh'a-Norrast. Pääle tuu oll' viil hulga naidõ kiili ja tõisi väikeisi kiili uurjit.

  Üteõdagu kõnõldi tuust kah, kuis võro kiilt tüühü panda. Turismirahvas iinotsan Soosaarõ Tiiduga lubasiva võro kiilt egäl puul iks rohkõmb ja parõmbidõ pruuki, selle et tahtmist tuud kuulda ja kirotõdul kujul nätä om Eestimaalt peri puhkajal rohkõmb ku küländ. Tuu pääle ütel' Oulu ülikooli oppaja Laanekase Heli, et tä om Võromaa turismitallõn külh pallõlnu hindäga võro keelen kõnõlda, a mitte koskil ei olõ tuud suuvi täüdetü. Üteldäs paar' lausõt ja mindäs jälleki eesti keele pääle üle.

  Tuu pääle tull' seminäri selts'kunnal idee, et võrukõsõ võissi lisas umalõ klepsulõ tetä ka rõnnamärgi: «Kõnõlõ mukka võro kiilt!» Säändse saanu sõs turist hindäle rõnda panda, et vastavõtjal meelest är es lännü, määnest kiilt om tahet. Säänest märki olnu vaia ka latsõlõ, kiä lätt vanaimäle küllä ja näge hirmuga, kuis vanaimä kiräkiilt murdõn kasvai keele är murd.

  Päälekauba olõssi säändsest rõnnamärgist kassu ka võro keelen tele- ja raadiosaatidõ tegejäle. Eks tä veidükese võõras jo om ette kujuta, kuis saatõjuht' kammandas ülesvõtjit ja helümiihi: «Märgi rõnda!», inne ku ussõ pääle koputama lätt. A tulõmus saanu parõmb ja inemisel hindälgi olnu perän parõmb kaia, kuis tä telesaatõn kõnõlda võetu keele pääl lõpuni püsüs.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Ku kiilt õnnõ kõnõlda ja mitte kirota, om ütel pääväl nii, et kiilt mõist viil mõnikümmend vanainemist.

  Võro Instituudi direktri Eichenbaumi Külli võro keelen kirotamisõst (VT)

   
   Uma Lehe sõbõr!