Nummõr' 348
Märdikuu 24. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Vallajuhi haardva uhja
 • Uudissõ
   
 • Savvusannal saa täüs UNESCO-aastak
 •  
 • Kõivupuu Marjul vahtsõnõ raamat
 •  
 • Kunnakoori Umma Pitto!
 •  
 • Sandioppus Põlva talorahvamuusõumin
 • Märgotus
   
 • Aojoonõ Võromaa latsi kirätöie
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Ilma tiildä sõidumeistri
 •  
 • Perimüslugu haard koolilatsõ üteh
 •  
 • Kalme Helju plaat
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Dr Fr. R. Kreutzwaldi maja 1930. aastil, ku säält mant löüti Katariina II pätätsok aastast 1784.
  Pilt om peri Vana-Võromaa Kultuurikua muusõumist
   
  Kaiva, sis lövvät!
   
  1933. aasta sügüse kaivõti kraavi Võro liinan õkva inneskidse liinatohtri ja kirämehe Kreutzwaldi maja man.

  Üts kaibja, Kõivu Eedi löüd’ kraavipõh’ast vana vaskraha. Päält puhastamist sai selges, et seo om Vinne keisrinna Katariina II viiekopkalinõ – rahvasuun pätätsok. Rahakõnõ oll’ lüüdü Võro liina luumisõ aastal 1784.

  Paar päivä ildampa löüdse tõnõ kraavikaibja (edimädse veli) viil üte esierälidse vana as’a: 21,5 cm pikä odaotsa.

  Et tuu kotussõ pääl vanno asjo maa seen lövvüs, olõ-i määnegi ime: parhilladsõ Kreutzwaldi uulidsa kotussõ päält läts’ läbi muistinõ Tarto–Pihkva sõatii.

  Vana as’akõsõ saiva Usina Augusti (1881–1945) kätte. Tuu miis, ammõdi poolõst agronuum, oll’ sis Võro kõgõ tunnõtumb vanno asjo uurja, Eesti rahva muusõumi ja kirändüsmuusõumi usaldusmiis.

  Usin kirot’ aolehen Wõru Teataja (10.09.1933), et odaots om arvada pia tuhat aastakka vana, peri viikingiaost, ja et tä vei tuu üten rahakõsõga Tartohe arheoluugõ kätte uuri. Tä lubasi edespite lehen odaotsast täpsembält kirota, a lubamisõs tuu jäigi.

  Usina Augusti käsi oll’ mängun ka tuu man, et Roosisaarõ päält löüti kiviaignõ elämisekotus.

  Piltnik ja oppaja Kepniku Ida oll’ tuud uma pääga tsipakõsõ uurnu, August and’ seost tüüst Tarto arheoloogõlõ teedä.

  Roosisaarõ päält löütü kiviaigsõ as’akõsõ jõudsõva Võromaa muusõummi.

  Sinnä sai ka Katariina II pätätsok ja viil 203 rahakõist, mille kinkse 1959. aastal är Usina naanõ Ida. A tuu olõ-i tiidä, miä sai Kreutzwaldi maja mant löütüst odaotsast.

  Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja
   
  Katariina II pätätsok aastast 1784, kats puult
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin