Nummõr' 348
Märdikuu 24. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Vallajuhi haardva uhja
 • Uudissõ
   
 • Savvusannal saa täüs UNESCO-aastak
 •  
 • Kõivupuu Marjul vahtsõnõ raamat
 •  
 • Kunnakoori Umma Pitto!
 •  
 • Sandioppus Põlva talorahvamuusõumin
 • Märgotus
   
 • Aojoonõ Võromaa latsi kirätöie
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Ilma tiildä sõidumeistri
 •  
 • Perimüslugu haard koolilatsõ üteh
 •  
 • Kalme Helju plaat
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  terrävsilm
   
    
  Passke pääle!
   
  Vahtsõ ususekti tulõva kõrrast pääle. ISIS om noidõ kõrval joba vanamuudnõ: nimä tapva viil pommivüü ja käsirelviga, nüsise väidsega päid maaha. Sääne kiviaignõ sekt mu meelest ei püsü. Vahtsõmba, egäsugudsõ ökosekti ja säändse omma pall’o huvitavamba.

  Näütüses öko- ja veeganisekti imä kasvatasõ ummi väikeisi latsi ilma lihalda söögiga. Latsil om vitamiinipuudus, kihä ei saa kõiki ainit, midä kasumisõs vaia lätt ja ribõlõs.

  Internetikommuunin arot’ õkva üts imä, et tä latsõ D-vitamiini näütäjä om 17 (harilik om 50–250 nanomooli liitri kotsilõ), a tä ei saa jo latsõlõ verivorsti ja massa sisse süütä, nigu tohtri soovit’.
  Sekti-imä käävä läbi internetin, näil omma sala-grupi. Nä uskva ummi võlss-teoorijit, katsetase tervüse sildi all hindä ja ummi ligimäidsiga.

  Ildaaigu oll’ jandal «imerohoga» MMS. Üts suur interneti-grupitäüs inemiisi jõi esi ja juutsõ ummilõ latsilõ mõsuvalgõndajat sisse.

  Sõs aroti mol’ovihun (Facebook) imeroho kõrvalmõo üle. Kiä latsist ossõnd’, kinkal oll’ muido halv olla.

  Sekti-immil es olõ tuust midägi: ku tegemist om imerohoga, sõs ime sündümises tulõ tuu man väiku hädä vällä kannata.

  ISISõga om võimalik võidõlda, a kuis sa võitlõt ull’õ sektiga, kiä hindäle ja umalõ perrele torosiili persehe valava?

  Kuis sekti-imä är tunda? Tä om inämbüste jõuka mehe naanõ, kiä ei piä esi tüüd tegemä ja kellel om ülearvo pall’o aigu ja rahha katsõtuisi tegemises.

  Poodin passis tä inämbüste juurvilälette man, põhiull’uisi, egäsugutsit söögilisandiid, ost läbi interneti.

  Sekti-imä, kiä omma hindä meelest ökoimä, arvasõ, et nä piät vällä nägemä niimuudu, nigu luudus nä om loonu.

  Tuuperäst om näil kõgõ tuss ja kanglialodsõ võssa kasunu. Hiussõ omma hennaga är värvidü. Ku muido viil kahtlõt, sis võit tedä nuusuta.

  Sändse arvasõ, et inemine ei või hinnäst väega sakõstõ mõskõ: nahk kaotas šampoonõ ja mõsugeelega uma kaitsõkihi. Tuuperäst nä haisasõ.

  Üts kuulsambit ollõv näütlejä Julia Roberts. Sugulasõ ei käüvät täl inämb külän, selle et perän ei lää hais rõividõ mant är.

  Telekan kutsutas üles teedä andma salasigarettest, narkootikist ja muust säändsest.

  Ma kutsu sammamuudu üles: hää Uma Lehe lugõja, ku sa näet säänest ökotegeläst, anna kohegi teedä. Pästämi vähämbält timä mehe ja latsõ är ja puul protsõnti SKPst, mis muido ökoull’uisi pääle lätt.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin