Nummõr' 347
Märdikuu 10. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Meki suurlaat Võrol 7. märdikuu pääväl
 • Uudissõ
   
 • Võro keelen lugi ette rekordarv koolilatsi
 •  
 • Vahtsõ vana-ao raamadu
 •  
 • Perimüsmuusikit oodõtas Moostehe
 •  
 • Ummamuudu joulu
 •  
 • Naasõ nurmõst ja mehe mõtsast – Umma Pitto laulma!
 • Märgotus
   
 • Kuis regilaul ja mõts kokku pasva
 •  
 • Võrokõsõ muialpuul: süä om iks koton
 • Elo
   
 • Eesti lambavilla imeline muutuminõ
 •  
 • Ettevõtja: hingele piät kah midägi tegemä!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe
          jutuvõistlus
   
  Valgu Heiki Misson raamatit näütämän.
  Greenbaumi Thea pilt
   
  Vahtsõ vana-ao raamadu
   
  Harju Ülle

  Misson näüdäti (31.10.) kolmõ raamatut vana-ao huviliidsilõ: kattõ jako raamatut «Siksälä kalme» ja «Muistis, koht ja pärimus II. Pärimus ja paigad».

  «Siksälä kalmatu (Misso lähkül Hino järve veeren – UL) om esieräline terven Eestin,» kitt vanno asjo välläkaibja Valgu Heiki, kiä raamadu üten Laulu Silviaga kokko säädse. «Ütestki tõsõst kalmatust olõ-i nii hulga keskaigsit relvi ja rõivit löütü.»

  Siksälä Kalõmõtõmäelt kaivõti päält 20 aasta tagasi vällä inämb ku 300 matust (peri muinasaost kooni pia 1500. aastani vällä). Miihile oll’ kalmu üten pantu kirvõ ja oda, naisilõ pronksiga ehitü rõiva. Asjo löüti nii hulga, et «Siksälä kalme» tõnõ jago om puhtani piltega kataloog.

  Eesti vabassaamisõ aigu olõ-s rahha taad rikkust uuri. No om sis suur tüü är tett ja Valgu Heiki jutu perrä saad hoobis tõnõ tiidmine keskaigsõ Liivimaa piiriveere elo kotsilõ.

  «Piirikaitsja olli vaba talopoja,» selet’ Valgu Heiki. «Siksäläle matõdu inemise olli läänemeresoomõ hõimust, miä perän sulli võrokõisi, seto ja läti hõimõ hulka.»

  Raamadu «Muistis, koht ja pärimus» om kirotanu päämidselt Remmeli Mari-Ann, kokko säädnü Valgu Heiki. Perimüsjuttõ om võrrõldu mitund muudu. Võromaalt om võetu Vahtsõliina ja Rõugõ kihlkunna perimüst, pantu kõrvuisi Setomaa, muu Eesti ja ka Soomõ perimüsega. Päämidse teema omma viikogo ja kerigu, a ka raha käkmine.

  « Võromaa ja Setomaa omma siski sarnadsõ, kukki mi inemise tegevä ka võrokõisi ja setodõ vaihõl kõvva vaiht,» kõnõl’ Valgu Heiki. «Seto rahvas om ollu võrokõisist pall’o uskligumb ja usk om ka tõnõ. No mereviirne Eesti om iks tõnõ maailm, tävveste tõnõ rahvas. Näütüses Lääne-Eestin om perimüs lihtsä ja kimmäs, pikkä juttu ei tetä. A Võromaal ja Setomaal juusk perimüs nigu jõgi, inemise kõnõlõsõ pall’o ja näide jutun om sügävämb sisu.»

  Kõik raamadu om vällä andnu Tarto ülikuul. Misson laul’ raamatilõ saatõs Tal’na võrokõisi ansambli Liiso. Võro keele nädäli puhul laul’ Liiso ka mitmõl puul muial Võromaal.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin