Nummõr' 347
Märdikuu 10. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Meki suurlaat Võrol 7. märdikuu pääväl
 • Uudissõ
   
 • Võro keelen lugi ette rekordarv koolilatsi
 •  
 • Vahtsõ vana-ao raamadu
 •  
 • Perimüsmuusikit oodõtas Moostehe
 •  
 • Ummamuudu joulu
 •  
 • Naasõ nurmõst ja mehe mõtsast – Umma Pitto laulma!
 • Märgotus
   
 • Kuis regilaul ja mõts kokku pasva
 •  
 • Võrokõsõ muialpuul: süä om iks koton
 • Elo
   
 • Eesti lambavilla imeline muutuminõ
 •  
 • Ettevõtja: hingele piät kah midägi tegemä!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe
          jutuvõistlus
   
  Koolilatsõ umma lugõmiskõrda uutman. Kuralt edimäne om Hälvini Veli.
  Harju Ülle pilt
   
  Võro keelen lugi ette rekordarv koolilatsi
   
  4. märdikuu pääväl kõrrald’ Võro instituut Võro latsiraamadukogon viiendät kõrda võro keelen ettelugõmisõ päävä «Kullõ, ma loe sullõ!». Lugõma tull’ rekordarv koolilatsi – 43.

  12 Vana-Võromaa kooli opilasõ loi võrokeelitsit juttõ «Mino Võromaa» kogomigõst, aokirä Täheke võrokeelitsist numbriist, latsiraamatist ja eski Umast Lehest. Kittä sai punt parõmbit lugõjit.

  «Lugu miildü,» ütel’ üts hää lugõja Vaidre Sandra Mõnistõ kooli kolmandast klassist. Timä lugi ette Kronbergi Sandri kirotõt luu «Kuis mi rebäsilt hummogusöögi är peti».

  «Kümme last tahtsõva lugõma tulla, kuus tükkü sai,» ütel’ Mõnistõ kooli võro keele oppaja Pazuhanitši Asta. «Sandra lugi umma juttu häste pall’u kotun, vanaimä oll’ täl abis.»

  Timmi Kristiina Kaili luku «Piniga kalal» lugõnu Vilustõ kooli 6. klassi opilanõ Hälvini Veli astsõ suurõ rahva iin üles edimäst kõrda. «Ma tii muido hoobis sporti,» ütel’ kittä saanu poiss ja lubasi no ka inämb sõnakunsti tegemä naada.

  «Veli om meil vahtsõnõ talent!» kitt’ oppaja Liiva Aasa ja lubasi talenti takast tougada.

  Aasa ütel’, et hää võro keele mõistja latsõ omma ka muido truksa opilasõ. Ku millegagi hädä om, sis kõigi häie ettevõtmiisi jaos ao löüdmisega.

  UL

  2.–4. klassi vannusõrühm
  Lugõjit oll’ 19.

  Väega hää lugõja:

  Raju Eliisabet, Kääpä põhikuul, 3. klass (juh Kähri Jana)
  Rahmani Elo, Osola põhikuul, 2. klass (juh Mürgü Merlin)
  Vaidre Sandra, Mõnistõ kuul, 3. klass (juh Pazuhanitši Asta)

  Eräpreemiä:

  Kambeki Karl-Martin, Kuldri kuul, 1. klass (juh Varovi Hilja)
  Kungusõ Karinee, Parksepä keskkuul, 4. klass (juh Käre Ene)
  Vaarendi Kristo, Kääpä põhikuul, 4. klass (juh Kähri Jana)

  Lugõmist kulssi Timmi Eve Võromaa keskraamadukogo latsiosakunnast, mitmõ latsiraamadu soomõ keelest võro kiilde tõlknu Toomiku Siiri ja Võro instituudi keelepesä projektijuht Lindsalu Evely.

  5.–7. klassi vannusõrühm
  Lugõjit oll’ 24.

  Väega hää lugõja:

  Täkkeri Hanna-Lysette, Osola põhikuul, 6. klass (juh Mürgü Merlin)
  Hälvini Veli, Vilustõ põhikuul, 6. klass (juh Liiva Aasa)
  Vaabi Karl-Gustav, Haani kuul, 7. klass (juh Leidi Kersti)

  Eräpreemiä:

  Kondi Helar, Mõnistõ kuul, 5. klass (juh Pazuhanitši Asta)
  Langusõ Melany-Regle, Vahtsõliina gümnaasium, 7. klass (juh Tamme Elen)
  Seimi Loren, Orava kuul, 7. klass (juh Kaldmäe Maarika)

  Lugõmist kulssi Võromaa keskraamadukogo latsiosakunna juhataja Laanpere Helle, Võro instituudi keelepesä projektijuht Toomõ Triin, Haani keelepesä oppaja Vodi Egle.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin