Nummõr' 347
Märdikuu 10. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Meki suurlaat Võrol 7. märdikuu pääväl
 • Uudissõ
   
 • Võro keelen lugi ette rekordarv koolilatsi
 •  
 • Vahtsõ vana-ao raamadu
 •  
 • Perimüsmuusikit oodõtas Moostehe
 •  
 • Ummamuudu joulu
 •  
 • Naasõ nurmõst ja mehe mõtsast – Umma Pitto laulma!
 • Märgotus
   
 • Kuis regilaul ja mõts kokku pasva
 •  
 • Võrokõsõ muialpuul: süä om iks koton
 • Elo
   
 • Eesti lambavilla imeline muutuminõ
 •  
 • Ettevõtja: hingele piät kah midägi tegemä!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe
          jutuvõistlus
   
  Naasõ nurmõst ja mehe mõtsast – Umma Pitto laulma!
   
  IV Uma Pido tulõ 28.05.2016 Põlvan Indsikurmun. Ka seokõrd saava pidolõ laulma tulla naasõ ja mehe, kiä parla kongi koorin ei laula, a tahtva Umal Pidol naisi- vai miihikoori laulõ laulda.

  Oodami lauluhelüga naisi nurmõst, miihi mõtsast, kõiki nii küläst ku liinast! Kuun opitas selges naisi- ja miihikuurõ laulu ja naisi-miihi osa ütiskuurõ laulõn. Noodi perrä laulmisõ mõistminõ olõ-i tähtsä.

  Laulma tulõkis om mitu hääd põhjust: Uma Pido laulu omma väega ilosa; kodokandi keelen laulda om hää ja kuun laulupidol laulda om uhkõ tunnõ!

  Lauluproovi nurmõnaisilõ:

  Põlvan kultuuri- ja huvikeskusõ kooriklassin: 10.11. ja 1.12. kell 17.30 (alostõdas helüprooviga vahtsilõ lauljilõ); 12.01., 16.02., 15.03., 12.04. ja 10.05. (pruuvi tetäs üten naisikooriga Mai). Teedüst saa Tammeoro Saidi käest tel 509 7391.

  Võrol kultuurimaja Kannel väikun saalin:11.11. ja 2.12. kell 18.30 (alostõdas helüprooviga vahtsilõ lauljilõ); 13.01., 17.02., 16.03., 13.04. ja 11.05. (pruuvi tetäs üten naisikooriga Kannel). Teedüst saa Ilvesse Helga käest tel 528 3549.

  Laululaagri mõtsamiihile:

  Miihi Uma Pido laululaagri omma 2016. aastaga talvõl Varbusõ muusikamõisan.

  Edimäne laagri om 14.02. Teedüst saa Lindali Kalevi käest tel 504 0526,www.varbuse.ee.

  UL
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin