Nummõr' 347
Märdikuu 10. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Meki suurlaat Võrol 7. märdikuu pääväl
 • Uudissõ
   
 • Võro keelen lugi ette rekordarv koolilatsi
 •  
 • Vahtsõ vana-ao raamadu
 •  
 • Perimüsmuusikit oodõtas Moostehe
 •  
 • Ummamuudu joulu
 •  
 • Naasõ nurmõst ja mehe mõtsast – Umma Pitto laulma!
 • Märgotus
   
 • Kuis regilaul ja mõts kokku pasva
 •  
 • Võrokõsõ muialpuul: süä om iks koton
 • Elo
   
 • Eesti lambavilla imeline muutuminõ
 •  
 • Ettevõtja: hingele piät kah midägi tegemä!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe
          jutuvõistlus
   
  Ettevõtja: hingele piät kah midägi tegemä!
   
  Harju Ülle

  «Seo om rohkõmb hingele, seoga tullu ei teeni,» naarahtas Vahtsõliina kandi Küläoro puutüümiis Otsa Hannes (35), kiä tege üten naasõga rahvaligu mustriga kergokõisi.

  Lindora laadu (28.10.) pääl oll’ nätä, et inemise kaiva ja kitivä Hannessõ kergokõisi, a laadapäävä lõpus oll’ puutüümehe kassan õnnõ sadakund eurot.

  «Laada pääl omgi puutüü müümine nõrga, inemine võtt parõmb vorsti,» seletäs Hannes. «Ku sul om õnnõ 400 eurot kuusissetulõk, sis ei saa hindäle lupa 15–50 eurot üte toolikõsõ pääle är massa.»

  Hannes naas’ kergokõisi tegemä keväjä ja suvõga möi mõnikümmend tükkü är kah.

  «Inemiisile iks miildüs käsitüü, a tuuga om rassõ turul püssü,» märgotas Hannes. «Poodih om säänesama asi hulga odavamb ja ku rahha veidü om, sis võetaski poodist.»

  Hannes ütles, et tege üte kergo nii tunniga valmis, tõnõpuul Jaana (27) palotas vai maal kirju pääle viil tunni vai paar. Kergokõisi om nii võro, seto ku mulgi mustriga.

  Viil tege Hannes kunstnigu Laane Kerttu vällä märgitüid rahvarõivakiräga kergokõisi nimega «kirikergo».

  A leeväraha toova puutüümehele telmise: ettevõttõ-asutusõ telvä tuulõ, rõivavarnakõisi ja laudu mitmõkümne- vai saaviisi. Inemise tulõva kah ummi tahtmiisiga ja sis Hannes tege kõkkõ, midä puust and tetä: ussi, aknit, müüblit ja ehitüsjuppõ, midä muialt ei saa.

  Otsa Hannessõ suuv om tetä kohegi suurtõ kaubanduskeskustõ uma väiku puut-tüütarõ, kon huvilidsõ saanu ka esi puutüüga kätt pruuvi. «Tuul om mõtõt õnnõ suurõh keskusõh, koh käü rahvast hirmsadõ hulga,» märgotas miis.

  Määnest puutüüd Hannes tege, saa kaia kodolehe www.otspuu.ee päält.
   
  Otsa Hannes ja kergokõsõ.
  Harju Ülle pilt
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin