Nummõr' 347
Märdikuu 10. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Meki suurlaat Võrol 7. märdikuu pääväl
 • Uudissõ
   
 • Võro keelen lugi ette rekordarv koolilatsi
 •  
 • Vahtsõ vana-ao raamadu
 •  
 • Perimüsmuusikit oodõtas Moostehe
 •  
 • Ummamuudu joulu
 •  
 • Naasõ nurmõst ja mehe mõtsast – Umma Pitto laulma!
 • Märgotus
   
 • Kuis regilaul ja mõts kokku pasva
 •  
 • Võrokõsõ muialpuul: süä om iks koton
 • Elo
   
 • Eesti lambavilla imeline muutuminõ
 •  
 • Ettevõtja: hingele piät kah midägi tegemä!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe
          jutuvõistlus
   
  Rahvajutu ilo
   
  Rahvajutu miildüse inemiisile sakõst inämb ku periselt juhtunu luu. Esieränis sis, ku jutt om peri kodokandist.

  Seod luku om kõnõldu Ruusmäe kandin joba inämb ku sada aastakka. Seod olli kuulnu ja kirja pandnu kats kodo-uurjat ja ka oppaja Ollino Virve (elli latsõn Vungi talon, kon lugu ollõv juhtunu).

  Rahvajutu perrä olnu Vungi talo inne aastat 1700 var’opaigas noorõlõ tütärlatsõlõ-vaeslatsõlõ, kelle nimi oll’ Marta Skawronska. Inne tuud, ku Marienburgi (Aluksne) pastor Ernst von Glück tä umma perre kasutütres vei.

  200 aastat ildampa anti Vungi talo rahvalõ teedä, et talo maa pääle, rehetarõ otsa, om plaan panda püstü avvosammas keisrinna Katariina I-le, selle et talo olnu timä sünnükotus. Kost sääne teedüs võeti, olõ-i teedä, a keisrinna sünnükotus tuu talo joht olõ-i.

  Perrerahvalõ es miildü seo plaan sukugi. Näide õnnõs tulli tallo vahtsõ võimumehe ja käskse avvosamba-jutu är unõhta.

  Mille sääne avvosamba-jandal juhtu? Aoluu-uurja arvasõ, et põhjus om tuu, et Katariina I elokäük om nigu muinasjutust peri: tiinjätütrigust Vinnemaa impeeriumi trooni pääle (1725–1727) päält tõõsõpoolõ Peeter I surma. Tedä om kutsutu ka Liivimaa Tuhkatriinus. A joba sis, ku Peeter I viil elon oll’, es taheta timä kaasa «madalast» periolõmisõst kõnõlda. Selle segähüs timä sünnükotussõga.

  Luu om kirja pandnu kodo-uurja Ua Hans (Hans Uba) ja seod saa lukõ raamatust «Igal kandil oma lugu.Valimik Võrumaa rahvajutte» (Võru 2011).

  Ruusmaa Arthur,
  Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja
   
  Vungi talo rehetarõ 1935. aastal.
  Pilt om peri Vana-Võromaa Kultuurikua muusõumist
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin