Nummõr' 347
Märdikuu 10. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Meki suurlaat Võrol 7. märdikuu pääväl
 • Uudissõ
   
 • Võro keelen lugi ette rekordarv koolilatsi
 •  
 • Vahtsõ vana-ao raamadu
 •  
 • Perimüsmuusikit oodõtas Moostehe
 •  
 • Ummamuudu joulu
 •  
 • Naasõ nurmõst ja mehe mõtsast – Umma Pitto laulma!
 • Märgotus
   
 • Kuis regilaul ja mõts kokku pasva
 •  
 • Võrokõsõ muialpuul: süä om iks koton
 • Elo
   
 • Eesti lambavilla imeline muutuminõ
 •  
 • Ettevõtja: hingele piät kah midägi tegemä!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe
          jutuvõistlus
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  kalamiis
   
    
  Kala vai potikildakõsõ?
   
  Käve päält 24 aasta Tamula pääl kalla püüdmän, ummi vannu kalakotussit üle kaeman. Ütlemi nii, et ilma es jää, a pilt väega rõõmsas kah es tii.

  Mu kõgõ parõmb latigakotus, matal Roosisaarõ silla iin, om kinni kasuman, sillatagotsõst kallo kudõnõmiskotussõst ei olõ sama häste ku midägi alalõ.

  Vahejõkõ, midä piten mu vanaimä-vanaesä Vagulalõ paadiga lehmäle pilliruu perrä käve, pia inämb ei olõ. Ku ei tiiäsi midägi kallost ja järve viivaihtusõst, olnu pahandamisõs küländ joba tuust, et pilt näge lihtsäle jälle vällä.

  Mõnõ aasta tagasi lask’ liinavalitsus Vahejõõ süvvämbäs tetä: Tamula järve viihäädüse ja ökosüstemi jaos tennämist väärt tego.

  Viimäst, Tamula-puulsõt otsa süvvämbäs tetä es lasta, muinsuskaitsõ tull’ vaihõlõ, selle et jõõosa lätt läbi kiviao asulapaiga ja tuu om uurmalda.

  Kiviaigsidõ läbiuurmalda potikiltõ peräst tohesi-i joht kallo käest kudõnõmiskotust ja kalamiihi käest kalapüüdmiskotust är võtta.

  Kiviaignõ asula tetti jo järve ja jõõ viirde, mitte vastapiten. Järv ja jõgi anni inemiisile söögi ja liikmises tii. Ku tuu viitii oll’ 2000 aastakka tagasi vallalõ, mille sis piät no kinni olõma?

  Uurgõ nuu potikilda peräkõrd är, muido om kallo jaos ilda!
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin