Nummõr' 346
Rehekuu 27. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võro keele nätäl kuts kõnõlõma
 • Uudissõ
   
 • Kihvtivaba vili lätt häste kaubas
 •  
 • Uma Meki VI suurlaat
 •  
 • Tähtraamatut saa Lindora laadust
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Burkadest ja muustki, miä kultuuri ala käü
 •  
 • Om hingiaig: mäletämi ja mälehtämi
 • Elo
   
 • «Ristipuu om inämb väärt ku tuu puu iist saadu raha»
 •  
 • Hää tego − söögikorjaminõ
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe
          jutuvõistlus
   
  Tähtraamatut saa Lindora laadust
   
  Nigu joba aastit om olnu, saa Lindora laada aos (28.10.) valmis 2016. aastaga Võro-Seto tähtraamat (vahtsõ aastaga kallendri üten tähtpäivi, juttõ ja luulõtuisiga).

  Seokõrd om tähtraamadu kujondanu seto kunstnik, soomõ-ugri kultuuripääliina Obinitsa liinapää Riitsaarõ Evar. Tähtraamatun om ka intervjuu Evari ja timä tõsõpoolõ Kauksi Üllega, nä kõnõlõsõ kultuuripääliina tegemiisist ja umakultuuri hoitmisõst.

  Vabarna Jane kirotas seto keele ja kultuuri oppusõst Setomaal.

  Et aasta 2016 om mõtsateemalidsõ Uma Pido aasta, sis kirotõdas tähtraamatun esieränis pall’o mõtsast. Laanekivi Õie om kirotanu jutu mõtsast ja mõtsaeläjist, Saarõ Evar kõnõlõs puiõ nimmist Võromaa külänimmin ja Allasõ Tiia puiõst võro kirändüsen. Elleri Kalle märgotas, määne mõts om põlinõ. Kõivupuu Marju jutt kand päälkirja «Mi kõiki Uma Pido».

  Viil om raamatun Pulga Jaani jutt «Häste lätt». Luulõtuisi omma kirotanu Häniläne, Vardja Kaider ja Panga Milvi.

  Tähtraamatun om ka söögitegemise oppus ja saa kaia vanno Setomaa laadapilte Matvei Arvi kogost.
  Tähtraamadu saa hindäle osta Lindora laada päält. Muido müvväs sääl iks egäsugumast talokraami ja muud, midä majapidämisen vaia lätt. Õnnõ põrssit massa-i sinnä otsma minnä: Võromaa veterinaarkeskus om tsiakadsu oho peräst tsiko laadalõ tuumisõ joba tõist aastakka kõvva är kiildnü.

  UL
   
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin