Nummõr' 346
Rehekuu 27. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võro keele nätäl kuts kõnõlõma
 • Uudissõ
   
 • Kihvtivaba vili lätt häste kaubas
 •  
 • Uma Meki VI suurlaat
 •  
 • Tähtraamatut saa Lindora laadust
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Burkadest ja muustki, miä kultuuri ala käü
 •  
 • Om hingiaig: mäletämi ja mälehtämi
 • Elo
   
 • «Ristipuu om inämb väärt ku tuu puu iist saadu raha»
 •  
 • Hää tego − söögikorjaminõ
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe
          jutuvõistlus
   
  Uma Meki VI suurlaat
   
  7. märdikuu pääväl tulõ Võro spordikeskusõn kuvvõndat kõrda Uma Meki suurlaat, kohe tulõva kokko väiku söögikraami tuutja ja tegijä.

  Umma kraami pakva 80–90 müüjät nii Vanalt Võromaalt, muialt Eestist ku ka Lätimaalt.

  Nigu iks, saa laada päält suidsulihha, kodoleibä ja muud talokraami.

  A saa mekki ka midägi vahtsõt ja esierälist, näütüses miihalvaad, hallitüsjuustõ, vinnutõdut mahhet lihaeläjälihha, käsitüüijätüst, kanebi- ja kalasüüke.

  Seokõrd om Uma Meki laada pääl ka lavvaehtmise ja -katmisõ oppus ja seto Leima Aarne oppas veini tegemä.

  UL
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin