Nummõr' 346
Rehekuu 27. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võro keele nätäl kuts kõnõlõma
 • Uudissõ
   
 • Kihvtivaba vili lätt häste kaubas
 •  
 • Uma Meki VI suurlaat
 •  
 • Tähtraamatut saa Lindora laadust
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Burkadest ja muustki, miä kultuuri ala käü
 •  
 • Om hingiaig: mäletämi ja mälehtämi
 • Elo
   
 • «Ristipuu om inämb väärt ku tuu puu iist saadu raha»
 •  
 • Hää tego − söögikorjaminõ
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe
          jutuvõistlus
   
  Kihvtivaba vili lätt häste kaubas
   
  Kihvtivaba vilä kasvataja saava timahava viläst vallalõ kipõlt ja hää hinnaga – Euruupa turg nõud puhast kraami inämb, ku pakutas.

  «Ku kvaliteet om hää, sis saa mahhest viläst väega häste vallalõ,» kõnõl’ Võromaa talopidäjide liidu juht Rosenbergi Ivar, kelle Väikeroosu talo kasvat’ timahava Urvastõ kihlkunnan Sulbi lähkül mahhet rükä, kesvä, nissu ja kaara pia 250 hektäri pääl. «Saatsõmi joba Saksamaalõ ütessä rekkatäüt nissu, päält 200 tonni, Suumõ läts’ sada tonni kaara.»

  Rosenbergi Ivari sõnno perrä omma suurõ kokkoostja, näütüses Scandagra Eesti ja Baltic Agro naanu vägevähe kihvtivapa villä kokko ostma: Euruupa turg om häste taadõ tulnu.

  «Ku mi mahheviläga alostimi, pidimi tuud hariligu vilä hinnaga maaha müümä, no om hoobis tõnõ lugu,» selet’ tä.

  Mahhe sööginisu tonni iist mastas parhilla umbõs 230-240 eurot, söödänisu iist 200 eurot. Kesvätonn mass tsipa alla 200 euro, kaaratonn 200 euro ümbre. Kõgõ veidemb mass mahherügä: 130–150 eurot tonn. «Rüäst om timahava kõgõ rassõmb valla saia,» hinnas’ Rosenbergi Ivar.

  Võrrõldõn minevädse aastaga om nõsõnu kihvtivaba kaara hind ja põllumehe hindasõ, et tuu nõsõs viilgi.

  A hariligu terävilä kotsilõ ütel’ Rosenbergi Ivar, et egä viläsordi hind om sadanu – timahava oll’ jo rekord-viläsaak terven Euruupan.

  Harju Ülle
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin