Nummõr' 346
Rehekuu 27. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võro keele nätäl kuts kõnõlõma
 • Uudissõ
   
 • Kihvtivaba vili lätt häste kaubas
 •  
 • Uma Meki VI suurlaat
 •  
 • Tähtraamatut saa Lindora laadust
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Burkadest ja muustki, miä kultuuri ala käü
 •  
 • Om hingiaig: mäletämi ja mälehtämi
 • Elo
   
 • «Ristipuu om inämb väärt ku tuu puu iist saadu raha»
 •  
 • Hää tego − söögikorjaminõ
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe
          jutuvõistlus
   
  Pühäpaiku pildivõistlus
   
  Maavalla koda uut nikani ku seo kuu lõpuni võistlusõlõ «Maavalla hiied 10228» pilte nii hiisist ku tõisist luudusligõst pühäpaigust.

  Võistlusõ pääavvohind om 1000 eurot, nuuri (-16a) pääavvohind 200 eurot, hõimurahvidõ pühäpaiku avvohind 300 eurot.

  Päält tuu jaetas vällä muid avvohindu: pühä puu, kivi, viikogo-, anni-, hiie valu, Vana-Võromaa, Virumaa, saarõ, muinsuskaitsõ- ja luuduskaitsõpreemiä. Andas vällä ka maailma pühäpaiga eräpreemiä.

  Võistlus käü kooni 31.10. Võitja kuulutõdas vällä 28.11. Tarton hiie väe pidol. Teedüst saa mano: http://www.maavald.ee/kuvad/.

  Pildivõistlust kõrraldõdas joba katsandat kõrda.

  Vana-Võromaa kõgõ tuntumba luudusligu pühäpaiga omma Taivaskoda, Tammõ-Lauri tamm ja Pühäjõgi (Võhandu).

  Kadonukõsõlõ raotas puu sisse hingerist õnnõ Vanal Võromaal ja Lõuna-Tartomaal. Vanal Võromaal om nii 200 kotust, kon ristipuid kasus, suurõmbin ristimõtsun (Saru ja Rosma) om paarsada ristpuud.

  UL
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin