Nummõr' 346
Rehekuu 27. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võro keele nätäl kuts kõnõlõma
 • Uudissõ
   
 • Kihvtivaba vili lätt häste kaubas
 •  
 • Uma Meki VI suurlaat
 •  
 • Tähtraamatut saa Lindora laadust
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Burkadest ja muustki, miä kultuuri ala käü
 •  
 • Om hingiaig: mäletämi ja mälehtämi
 • Elo
   
 • «Ristipuu om inämb väärt ku tuu puu iist saadu raha»
 •  
 • Hää tego − söögikorjaminõ
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe
          jutuvõistlus
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Hingerahust
   
  Om illos trehvämine, et saami õkva hingiaol kirota tuust, kuis üts hingepuu maaharagomisõst pässi.
  Sääne trehvämine om tuun mõttõn esieräline, et seo ristipuu es olõ ütengi andmõbaasin kirän. Puu jäi mõtsaumanikulõ silmä ja timä pään tekkü küsümüs, mille om puu sisse rist tettü. Tä nakas’ esi uurma, märgotama ja jõudsõ uman pään sinnä vällä, et ristipuud timä joht maaha ei rao. Samal aol oll’ tõnõ mõtsaumanik säältsamast lähkült aasta tagasi kats ristipuud maaha ragonu, nii et silm kah es pilgu.

  Usu-i, et ahnus inemise hinge rahu ja ello õnnõ tuu. Külh tuu hingerahhu üts hää ja illos tego.

  Parhilla hingiaol, inne hingipäivä, ku õdagu lätt kipõlt pümmes ja vaiksõs, om hingerahhu esieränis pall’o vaia. Ku tahat hingerahhu saia, sis kae ümbretsõõri ja märgi, kiä om tuu inemine, kedä sa saanu avita. Avitamisõ suuv tulõ inemiisile miilde innekõkkõ jõuluaol, a hädäliidsil lätt api vaia egäl aol.
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin