Nummõr' 346
Rehekuu 27. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võro keele nätäl kuts kõnõlõma
 • Uudissõ
   
 • Kihvtivaba vili lätt häste kaubas
 •  
 • Uma Meki VI suurlaat
 •  
 • Tähtraamatut saa Lindora laadust
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Burkadest ja muustki, miä kultuuri ala käü
 •  
 • Om hingiaig: mäletämi ja mälehtämi
 • Elo
   
 • «Ristipuu om inämb väärt ku tuu puu iist saadu raha»
 •  
 • Hää tego − söögikorjaminõ
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe
          jutuvõistlus
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  harilik miis
   
    
  POMP oll’gi puudu!
   
  Minevä nädäli kõrrald’ MTÜ Pane Oma Meeled Proovile (POMP) Riigikogon ummamuudu võistlusõ.

  Riigikogolasõ saiva uma naha pääl tunda, kuimuudu om olla nägemis-, kuulmis- vai liikmisviaga inemine.

  POMPi olõmigi kõik neo aasta uutnu. AIDS, VEB, JOKK, BOCK, ACTA tulli inemise jaos kuigimuudu kipõmbalt. Ma pelksi joba, et POMPi ei jõvvaki Eesti inemine ära uuta. A no om murrõlda.

  POMPi võistlustullõ lätsi viieliikmõlidsõ rahvasaadikide võistkunna, kellel tull’ läbi tetä viiejaolinõ võistlus.

  Postimehe pilte perrä tundsõ saadigu umast «tervüseviast» tävvel rinnal mõnno.

  Ratas, Padar ja tõsõ tsõõrtoolin, sõs jäl katõtuisi silmiga. Pall’o rõõmu tekk’ pümme inemise avitamisõs vällä opat juhtpini.

  Ettevõtmisõl hoidsõ silmä pääl kaitsõväe vormin noorõ mehe. Ega sa tervüseviaga inemise puhul kunagi lõpuni kimmäs olla ei või...

  Oll’ selgele nätä, et «tervüseviga» pakk’ rahvasaadikilõ lusti. Eks sääl oll’ veidükese edevüst kah: aokirändus oll’ platsin, et näütämi inemiisile, et egäs ti ütsindä puuduligu ei olõ...

  Savisaart muidogi es olõ, näüdätigi õnnõ sisemädse viaga inemiisi. Timä es tulõ uma üte jalaga hepotama. Ma arva, et tä ei nakka ka lihtsät muudu egä aasta komisjoni iin tõõstaman käümä, et tälle jalg tagasi kasunu ei olõ.

  No tulõs rahvasaadikilõ tõnõ osa tervüseviaga inemise elost tutvas tetä. Toimõtulõk.

  Kuluhüvitis tulõ är võtta, selle et tsõõrtooli pääle ei lää väega pall’o pentsu. Ja sõs vahtsõst pilti tetä! Kaemi, kas omma õks kõigil naarunäo iin.

  Ku sa üte jalaga olõt, sõs ei olõ sullõ vaia tervet kängäpaari kinni massa. Omgi POMP.

  Ku komisjon õks är tõõstas, et sa m..n olt, sõs ei nakka su pääle rätsepäülikunda raiskama, kantossist om küländ.
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin