Nummõr' 345
Rehekuu 13. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hariduspreemiä keelepesäoppajalõ
 • Uudissõ
   
 • Uma söögi pidolaud tippkoka käe perrä
 •  
 • Kuur, panõ hinnäst Umma Pitto kirja!
 •  
 • Sannakeresse oppus ehitüsmessil
 •  
 • Uma puu Euruupa aasta puus!
 • Märgotus
   
 • Mille ma soovita Tissi nimme
 • Elo
   
 • Contra 20 maratoni aastak
 •  
 • Leevänätäl: latsõ seivä esitettüt leibä hää meelega
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe
          jutuvõistlus
   
  Sannakeresse oppus ehitüsmessil
   
  15.–17. rehekuu pääväl tulõ Tarto messikeskusõn ehitüs- ja sisustusmess, kon saa teedüst ka savvusanna keresse ehitämise kotsilõ.

  Sannakeresse-teedüs om MTÜ Hinokad tarõn, kon tulõ ka kats keresseoppust. Messi edimädsel pääväl om oppus noilõ, kiä joba tiidvä keresse tegemisest ütte-tõist. Messi perämädsel pääväl kõnõldas suidsusanna kerestest laembalt ja eräle om juttu vahtsõ keresse ehitämisest. Näüdätäs tuud kah, kuis käü keresse aloskaari ülespandminõ.

  Keresse ehitämisest kõnõlõsõ ja taad tüüd näütäse Kalve Toomas MTÜst Hinokad ja ahomeistri Allikivi Agu.

  Päält tuu saa MTÜ Hinokad tarõn nätä savvusannaga köüdetüt Võromaa käsitüüd ja Kalve Toomassõ jüräskilampõ (lambipilt oll’ 15.09. Uman Lehen).

  UL
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin