Nummõr' 345
Rehekuu 13. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hariduspreemiä keelepesäoppajalõ
 • Uudissõ
   
 • Uma söögi pidolaud tippkoka käe perrä
 •  
 • Kuur, panõ hinnäst Umma Pitto kirja!
 •  
 • Sannakeresse oppus ehitüsmessil
 •  
 • Uma puu Euruupa aasta puus!
 • Märgotus
   
 • Mille ma soovita Tissi nimme
 • Elo
   
 • Contra 20 maratoni aastak
 •  
 • Leevänätäl: latsõ seivä esitettüt leibä hää meelega
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe
          jutuvõistlus
   
  Kuur, panõ hinnäst Umma Pitto kirja!
   
  Laulukoori saava naada hinnäst keväjädsele Umalõ Pidolõ kirja pandma. Valmis om saanu ka IV Uma Pido noodivihk.

  Kirjapandminõ käü kooni 1. joulukuu pääväni. Pidolõ laulma oodõtas kuurõ innekõkkõ Lõuna-Eesti maakundõst. A oodõdu omma ka kõik tõsõ koori, kiä võro keelest ja meelest üten mi kandi rahvaga rõõmu tunda tahtva.

  Seokõrdki päsese pidolõ laulma kunnakoori – perre-, sugu-, kogokunna vai muu «-kunna» koori, mille liikmõ viisi pidävä.

  Vahtsõst pido noodivihust saa lukõ ja har’otama naada päält 20 laulu, midä Umal Pidol laulma naatas.
  10. rehekuu pääväl saiva koorijuhi, muusigaoppaja ja tõsõ huvilidsõ Põlva kultuurikeskusõ tandsusaalin noodivihuga tutvust tetä.

  Ütenkuun kullõldi 25st pidolaulust 11 laulu. Lauli Võro Keskliina kooli latsõ, segäkuur Kevadised Hetked, kammõrkuur Maarja, naisikoori Mai ja Tempera.

  Uma Pido pääkõrraldaja Ojari Triinu kõnõl’ tsipakõsõ tuust kah, määne pido seokõrd tulõ. Umma Pito peetäs 28. lehekuu pääväl Põlvan Indsikurmun. Pido kõnõlõs mõtsast, väeliidsist puiõst ja tuust, kuis inemise puiõga köüdedü omma.

  Uma Pido noodivihkõ saa Võro instituudist, Põlva maavalitsusõst ja Tartost Drenkhani Ena käest. Koorijuhi saava üte vihu massulda. Inämb teedüst saa Ojari Triinu käest triinu.ojar@wi.ee, tel 533 22 153 vai www.umapido.ee.

  UL
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin