Nummõr' 345
Rehekuu 13. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hariduspreemiä keelepesäoppajalõ
 • Uudissõ
   
 • Uma söögi pidolaud tippkoka käe perrä
 •  
 • Kuur, panõ hinnäst Umma Pitto kirja!
 •  
 • Sannakeresse oppus ehitüsmessil
 •  
 • Uma puu Euruupa aasta puus!
 • Märgotus
   
 • Mille ma soovita Tissi nimme
 • Elo
   
 • Contra 20 maratoni aastak
 •  
 • Leevänätäl: latsõ seivä esitettüt leibä hää meelega
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe
          jutuvõistlus
   
  Uma söögi pidolaud tippkoka käe perrä
   
  10. rehekuu pääväl kõrrald’ MTÜ Piiri Köök Vahtsõliina vallan Kolodsi talon söögioppusõ: mi söögimeistri teivä üten pääliina tippkoka Uusmehe Renega palakõisi pidolavva pääle.

  Midä üts Eesti parõmbit söögimeistrit mõist mi kandi söögikraamist tetä, tuud tulli kaema-opma söögimeistri mitmõst Võromaa nukast (Kandlõ kohvik, Saarsilla talokohvik, Georgi hotell, Kunnamõisa talo, Uhtjärve ürgoro nõiaküük, Võromaa kutsõhariduskeskus, Urvastõ küläde selts).

  Uusmehe Rene opas’, et väiku palakõnõ piät hää vällä nägemä ja tuul piät olõma kimmäs uma mekk. «Mekk om väiku ampsukõsõ man kõgõ tähtsämb, noist kõtu täüssaaminõ olõ-i nii tähtsä,» selet’ tä. «Piät läbi märkmä, mis millega kokko passis ja kuis amsukõisi küläliisile pakku.»

  Tippkokk pakk’ opilaisile hindä tettüt pastinaagipüreed pikält veini seen havvutõdu lambaliha ja poroviguvatuga. Ütenkuun tetti ampsukõisi Kolodsi talo kitse- ja lehmäpiimäjuustõst, pruugiti vinnutadu vorsti, Kunnamõisa hainu ja muud paiklikku kraami.

  «Ütenkuun oll’ põnnõv süvvä tetä ja söögikotussidõ koka saiva umavaihõl söögitegemise nippe arota,» ütel’ ettevõtmisõ kõrraldaja Karu Kadri Piiri Köögist. «Looda, et Võromaa söögikotussõ saiva härgütüst, kuis paiklikku süüki inämb ja vahtsõt muudu pakku.»

  Karu Kadri härgüt’ söögimeistrit julgõmbalt pakma värski meki ja vällänägemisega, umast kraamist üte ampsu suuruidsi söögipalakõisi: kohvipausi, vastavõtu, sünnüpäävä ja tõsõ Roodsi lavvaga pido saava tõistmuudu ku muido.

  Uusmehe Rene om pääliina restoraanõ MEKK (Moodne Eesti KöögiKunst) ja Konrad pääkokk ja Eesti kulinaaria instituudi akadeemik.

  Tä om Võromaa söögimeistridega innegi kuuntüüd tennü. Minevä-aasta juhend’ tä Võromaa kutsõhariduskeskusõn kokaoppust ja avit’ valmis tetä Uma Meki retseptikogo. Katsan retseptin pruuksõ Rene Uma Meki märgiga söögikraami.

  Seokõrdsõt oppust tugi kodanikuütiskunna tsihtkapitaal (KÜSK). Oppus oll’ üts jago Piiri Köögi timahavvatsõst ettevõtmisõst «Pliidi veerest pildi pääle».

  UL
   
  Amsukõnõ rüäleeväst ja kitsejuustu vatust, pääl om esrtagonisahvt ja õli seen küdsätü peediribakõsõ.
  Karu Kadri pilt
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin