Nummõr' 345
Rehekuu 13. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hariduspreemiä keelepesäoppajalõ
 • Uudissõ
   
 • Uma söögi pidolaud tippkoka käe perrä
 •  
 • Kuur, panõ hinnäst Umma Pitto kirja!
 •  
 • Sannakeresse oppus ehitüsmessil
 •  
 • Uma puu Euruupa aasta puus!
 • Märgotus
   
 • Mille ma soovita Tissi nimme
 • Elo
   
 • Contra 20 maratoni aastak
 •  
 • Leevänätäl: latsõ seivä esitettüt leibä hää meelega
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe
          jutuvõistlus
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Tii tuud, miä rõõmu tege!
   
  Et inemine külmäl ja pümmel sügüsedsel aol truksa püsünü, piät tä saama tetä tuud, miä süäme rõõmsas tege. No kaegõ tuud rõõmu, miä helkäs Contra näost noidõ pilte pääl, mändse omma tettü üte vai tõsõ maratoni finišin!

  A rõõmu või tetä ka hoobis tõistmuudu ja mitte nii rassõ asi: ku miildüs, küdsä leibä, hulgi mõtsa pite, mine tiatrit kaema vai kutsu uma suguselts kokko ja aja terve õdak mõnusahe juttu. Kuldsõt süküst!
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin