Nummõr' 345
Rehekuu 13. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hariduspreemiä keelepesäoppajalõ
 • Uudissõ
   
 • Uma söögi pidolaud tippkoka käe perrä
 •  
 • Kuur, panõ hinnäst Umma Pitto kirja!
 •  
 • Sannakeresse oppus ehitüsmessil
 •  
 • Uma puu Euruupa aasta puus!
 • Märgotus
   
 • Mille ma soovita Tissi nimme
 • Elo
   
 • Contra 20 maratoni aastak
 •  
 • Leevänätäl: latsõ seivä esitettüt leibä hää meelega
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe
          jutuvõistlus
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  häüsäpoll’a
   
    
  Häüsäjutt ihnusõ vasta
   
  Ihnõ tutva taht Tal’nan Pelguliinan elämist vällä üüri. Puumaja, 1922. aastal ehitet, 130 ruutmiitret, müübli ja kodomassina seen. Taht 850 eurot kuun. Aigladsõ mõtlõmisõga miis, a rahha mõist küssü.

  Kõlisti tälle Skype’iga. Mul om üts salakonto, mille päält tõsitsõmpi asjo aia. Helüle panni mano meelelidse aktsendi. Ütli, et ma olõ nelländä põlvõ vällämaa eestläisi perrätulõja Jimmy Bimbano Lõuna-Aafriga Vabariigist, et Eesti om ammu vabas saanu ja ma taha kah kodo är tulla.

  Seleti, et käve liinan Internetin, loi tä kortinakuulutust ja pilte perrä om maja puust ja hään kotusõn, ja ma või rohkõmb kah üüri massa. Kooni 1050 eurot kuun. Miis oll’ edimält vaiki, sõs ütel’, et tä esi kah mõtõl’, et sai veidükese odavahe vällä pakutus. Ma ütli sõs õkva, et teemi sõs 1200 eurot kuun, sõs ei jää kellelegi nõkla henge. Tõõsõlt puult kostu hähkätämist, sõs küsüti: «Mille ti kodo tahati tulla?»

  Ma ütli, et ma kuuli, et ilma lämmämbäsminek ollõv parhilla, et joba om egäl puul lämmi. Et ma saa Eestin kah umma ärri aia.

  Sõs küsüti, mis ärri ma aja. Ma ütli, et tii hakõt. Miis ütel’, et Eestin omma mõtsa vast joba maaha müüdü, a ma tei, nigu ei olõs kuuldnu, ja küsse: odot, teil om õks puumaja? «Puumaja õks,» vastati.

  Kas vähämbät sorti kodoelläi või kah olla, küsse edesi. Vana tutva arvas’, et või õks. Ma ütli, et mul om minitsiga, vai noh, peris tsiga, a Aafrikan om nälg ja nä tan suurõmbas ei kasuki. Vastussõs niidsahtõdi, et jutt oll’ väikust kodoeläjäst nigu mõni näriline. Ma vasta, et mul om jüräjä kah, kobras, neläaastanõ, hään saisukõrran. Vabapidämisel. Vana tutva vastas’ insuldihaigõ helüga, et kas ma õks tii vaiht väikul ja suurõl kodoeläjäl. Ma ütli, et kaalkiräk ja jõõhopõn, nuu omma suurõ kodoeläjä, kobras om väiku.

  «Kas ti ullitati minno?» taheti teedä. «Kobras ei olõ kodoelläi! Midä ti kopraga tiiti?» Kopraga ma hakõt tiigi, ull’, vastsi ma. Kost Jimmy Bimbano tan Aafrikan eelektrit võtt?
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin