Nummõr' 344
Süküskuu 29. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Laada-nädälivaih
 • Uudissõ
   
 • Lauluseltsi sümbol saa vahtsõ elom
 •  
 • Tolstingu Taneli ummamuudu pildinäütüs
 •  
 • Oodõtas Käisi-preemiä kandidaatõ
 •  
 • Muusigapäiv Vanal Võromaal
 • Märgotus
   
 • Ma, Heiberg ja sport
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Liiva- ja ruusaäri lumbi sildi all?
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Oodõtas Käisi-preemiä kandidaatõ
   
  Käisi Johannesõ selts uut kooni 16.10., et pakutasi koolioppajit Käisi-preemiä saajis.

  Käisi Johannesõ selts ja Peri POÜ andva üte Käisi-preemiä Põlva maakunna koolioppajalõ ja tõsõ preemiä mõnõ tõsõ maakunna koolioppajalõ.

  Preemiä saajas võissi pakku koolioppaja, kiä om tunnustamist väärt, kiä om silmä jäänü Käisi vai muud muudu koolioppusõ vahtsõndamisõga. Tä võisi olla ka muido teküs inemine, kiä jaga ummi oppaja-kogõmuisi tõisiga.

  Preemiäkandidaadi nimi ja jutt timä tegemiisi kotsilõ tulõssi saata e-kiräga Aina.Alunurm@gmail.com.
  Käisi (Kääso) Johannes oll’ Põlva küle alt Rosmalt peri koolioppusõ vahtsõndaja.

  UL
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin