Nummõr' 344
Süküskuu 29. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Laada-nädälivaih
 • Uudissõ
   
 • Lauluseltsi sümbol saa vahtsõ elom
 •  
 • Tolstingu Taneli ummamuudu pildinäütüs
 •  
 • Oodõtas Käisi-preemiä kandidaatõ
 •  
 • Muusigapäiv Vanal Võromaal
 • Märgotus
   
 • Ma, Heiberg ja sport
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Liiva- ja ruusaäri lumbi sildi all?
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Tolstingu Tanel Võrol Keväjä-kohvikun umma pildinäütüst valla tegemän.
  Leimanni Eve pilt
   
  Tolstingu Taneli ummamuudu pildinäütüs
   
  Leimanni Eve

  Võrol Keväjä-kohvikun (Spring Cafe) saa kaia Võro maalikunstnigu Tolstingu Taneli (28) näütüst: pilte pääl omma päämidselt naasõ, a kaia võissi noid innekõkkõ mehe.

  Näütüsel om päämine kunstnigu «Rännaku» seeriä, mis sai valmis Tarto ülikooli maalieriala magistrioppusõ lõputüüna mõnõ aasta iist. Taneli hindä jaos om sääl märksõnas SPAISS.

  «Ku lõputüü teemaga jo kipõs läts’, sis üts hummok heräsi ja tundsõ hinnäst nigu Pipi, kiä tiid, et piät õkva Spunki otsma, a tiiä ei viil, kiä tuu Spunk om ja kon tä ellä võisi,» kõnõl’ Tanel seo seeriä sünnüluku.

  «Mul naas’ pään käändmä Spaissi-sõna David Lynchi ulmõfilmist «Düün», kon säänest kosmilist ainõt otsiti, a kah olõ es täpsele teedä, miä vai kon tuu om.»

  Ku teemas om ilmaruumist peri esieräline ainõ vai vägi, mille sis omma Taneli pilte pääl hoobis päämidselt naasõ? Kunstimiis selet’, et tuu kosmilinõ vägi päses mi ilma naasõ abiga ja om timä meelest egä naasõ seen.

  Mille naasõ tuud väke ei pruugi? Spaissi näide seen hoitva kinni kompleksi – «kolli», miä ei lupa naasõl umatahtsi toimõnda. Taneli pilte pääl om naasõ hindä mõtõ tuu, midä reklaamitas, mitte nigu harilikult, et naist pruugitas millegi päähämäärmises.

  Om üteldü, et nuu pildi – naasõ pääl – omma rohkõmb miihile. «Või-olla omma kah,» ütel’ Tanel. «Miis saa Spaissi naasõ kaudu. A naisil siin olõ-i näko – tuu pand mehe rohkõmb mõtlõma.»

  Nii et, mehe, minke näütüst kaema, vast saati inämb arru naisist ja näide kosmilidsõst väest!

  Tolstingu Tanel om kunsti opnu Võrol kunstikoolin, Tarto korõmban kunstikoolin ja magistrikraadi saanu Tarto ülikoolist. No oppas tä esi Võro kunstikoolin latsi.

  Näütüse kõrraldaja Kärsoni Jaak kõnõl’, et Keväjä-kohvikun om ummi töid näüdänü joba kümmekund Võroga köüdetüt kunstnikku, kiä suurdõ saali ei saa vai ei taha.
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin