Nummõr' 344
Süküskuu 29. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Laada-nädälivaih
 • Uudissõ
   
 • Lauluseltsi sümbol saa vahtsõ elom
 •  
 • Tolstingu Taneli ummamuudu pildinäütüs
 •  
 • Oodõtas Käisi-preemiä kandidaatõ
 •  
 • Muusigapäiv Vanal Võromaal
 • Märgotus
   
 • Ma, Heiberg ja sport
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Liiva- ja ruusaäri lumbi sildi all?
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kirä
   
  Ruitlanõ, olku-i karjäärinaisi pääle kadõ!

  Kae ka «Karjäärinaanõ, kae ette!» 15.09.2015.

  Loi Ruitlasõ juttu ja arva, et lõunamainõ külälislahkus ja pagulasõ omma iks kats esi asja. Ma olõ pall’u müüdä Vinnemaad käünü ja säälset supõr-külälislahkust nännü. Ja ma olõ nännü ka noid vinläisi, kiä siiä tulliva. No es olõ sammamuudu inemise!

  Pagulaisi om kah mitund sorti. Omma sõapagulasõ (naasõ-latsõ), a omma ka desertööri näku noorõ mehe, vangipagulasõ (häste rõivin ja kalli telefoni peon) ja tüüpagulasõ-luudri (kiä ei jää mitte edimäste rahulikku riiki, a ronisõ edesi noidõ riike poolõ, kon ilma tüüldä saa är ellä).

  A noist pagulaisi kitjide nimekirjust saa ma, Vinne aigu nännü vanamiis, kül arru. Sõs olli kvoodi ja defitsiit ja tuu saamisõs pikä järekõrra ja mõnigi kõrd tetti nimekirä kah. Et kiä sõs saa ja kiä piät ilma jäämä. Ja nuu, kiä vällä jäivä, leivä larmi, et säändse kirä ei kõlba.

  Nigu ma juba kiruti, om suurõmb osa tulõjit noorõ mehe. Närtsün 40+ karjäärinaisi lemmikruug. Ja tuud kraami tulõ pall’u. Naisi piaaigu ei olõki. Samma masti mehe (Ruitlanõ kah) jääse kuivalõ.
  Täämbä oldas meil õnnõs tuud miilt, et mehe võiva ka tõõsõ mehega «vanainemiisi asju» aia, ku parõmbat ei olõ. Islam külh pahandas säändse as’a pääle, a no kiä tuust inämb küsüs.

  Harju Heino, Rõugõ khk

  Oodami ja loodami

  20. põimukuu pääväl oll’ Võro memme-taadi klubi Hõbedane Juus huuao edimäne kokkosaaminõ.
  Pido sai esieränis suurõ huu sisse sis, ku lava pääle tull’ üllätüsküläline – Valmiera miihikuur.

  Ilosit läti miihi (kah seeniori muidoki, kõgõ vanõmb 92aastanõ) oll’ püüne pääl 17 ja õnnõ kats olli kepiga.

  Saalin sosistõdi, et perän, ku tandsus lätt, tulõ jo naisi valik kah ja sis saa läti mehe tandsma võtta. Klubin om jo kõik aig miihipuudus ja hädäga tandsva naasõ umavaihõl kah.

  Valisimi laulmisõ aigu joba är, kedä tandsma võtta, a võta näpost – tuud aigo es tulõki! Valmiera miihikuur pagõsi õkva pääle laulmist är bussi pääle ja meil es jää muud üle, ku näile perrä lehvitä.

  Pehki Heino sis trüüste meid, et seokõrd oll’ näil kipõ tõistõ paika laulma, a külh nä tulõva tulõva aasta jäl. Pido läts’ ummamuudu edesi nigu alati ja oodami sis tulõvat aastat!

  Riitsaarõ Lainõ
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin