Nummõr' 78
Piimäkuu 7. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Vana petäi tõi preemiä
 •  
 • Antslast Kanepihe saa jäl bussiga sõita
 •  
 • Suurõtiimuusõum' and võrokeelist tiidüst
 •  
 • Torm' nõst' küünü õhku
 • Elo
   
 • Umakultuur' tõi maainemise Karilatsi
 •  
 • Nuur' taloperemiis' sai jahimehejutu-preemiä
 •  
 • Rõnnamärk' avitas?
 • Märgotus
   
 • Kruuda Oliver: ma taha, et must üts'kõrd midägi maha jääs
 •  
 • Inemine opp' terve elo
 • Aholämmi
  Perämäne külg
  Kagahii
   
   
   
   
  Umakultuur' tõi maainemise Karilatsi
   
  ylle@umaleht.ee
  Harju Ülle
     
   Maainemiisi huvi umakultuuri vasta om kõvastõ nõsõnu – 29. lehekuu pääväl tull' uutmalda pall'o külärahvast kokko Põlva Talorahvamuusõummi Karilatsin, kon peeti rahvalikku perrepäivä «Meie kandi lood».

  «Taa ettevõtminõ näüdäs', et muusõum' olõ-i õnnõ turistõlõ, a
  Karilatsi muusõumi moro pääl mängiti ka vannu laulumänge. ka paigapäälitsile inemiisile,» ütles perrepääväl käünü rahvaperimüse-uurja Kõivupuu
  Marju.

  Rahva umakultuurihuvi peräst om rõõmsa ka rahvapillimängjä Laube Kadri, kiä mänge tan lõõtsa, opas' kandlõmängo ja huviliidsile riavile vai vällämaa-perädselt paaniflöödi meisterdämist. Noid pille tetti perrepääväl valmis viis' tükkü.

  Kandlõmängo tahtsõ oppi umbõs 20 inemist, miä om Kadri sõnno perrä nii suur' nummõr', et tege meele hääs. Suurõ huviga kullõldi ka seto jutussit, midä kõnõli Pääri Piret ja Talasõ Ene. Kontsõrti teivä Tauli Anu, Tartese Heino, Visla Enrik jt.
   
   «Hää, et rahvamuusigat opnu inemise tahtva paiga pääl kultuuriello vitä,» kitt Kõivupuu Marju, kiä esi kõnõl' perrepääväl teemal «Inemine kõnõlõs, rääk rääk'». Tuust kõnõlõmisõst kasvi vällä laemb mõttõvaihtus kokkotulnu inemiisiga. «Olti nõun, et uma rahvas piät esi paiga pääl umakultuuri iist saisma,» seletäs Kõivupuu Marju, kink sõnno perrä peeti kõgõ inämb silmän tuud, kuis sai võimaligus Rosma ristipuiõ ragominõ.
  Laube Valev pruuv vahtsõt riavilet mängi 
  Marju ütles, et säändside jälehide asju sündümise põh'us om ka tuu, et perämädse sada
  aastakka omma mi rahva jaos väega rassõ olnu ja paigapääline jär'epidämine hukan. «Nuur' inemine tunnõ-i õigõhõ ei kodokandi egä ka Õuruupa kultuuri. Tä kujotas ette, et kultuur' omgi hamburgeriput'ka ehitüskunst' nigu niigre mõtli, et õuruuplaisi kultuur' omgi klaas'helme ja sitsiräbägü,» kõnõlõs Marju.

  Perrepäiv lõppi Untsakide kontsõrdiga, midä kullõl' 150 inemist. «Arvati, et säändsit ettevõtmiisi tulõs' viil tetä,» ütles Laube Kadri kokkovõttõs.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Ku kiilt õnnõ kõnõlda ja mitte kirota, om ütel pääväl nii, et kiilt mõist viil mõnikümmend vanainemist.

  Võro Instituudi direktri Eichenbaumi Külli võro keelen kirotamisõst (VT)

   
   Uma Lehe sõbõr!