Nummõr' 344
Süküskuu 29. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Laada-nädälivaih
 • Uudissõ
   
 • Lauluseltsi sümbol saa vahtsõ elom
 •  
 • Tolstingu Taneli ummamuudu pildinäütüs
 •  
 • Oodõtas Käisi-preemiä kandidaatõ
 •  
 • Muusigapäiv Vanal Võromaal
 • Märgotus
   
 • Ma, Heiberg ja sport
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Liiva- ja ruusaäri lumbi sildi all?
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Loodsik Võhandu jõõ pääl.
  Pilt om peri Vana-Võromaa Kultuurikua muusõumist
   
  Pühä jõgi Võhandu ai üle veere
   
  90 aastakka tagasi oll’ Võromaal väega vihmanõ süküs. Pühä jõgi Võhandu sai üllestpuult nii hulga vett mano, et täl es jakku uman sängün inämb ruumi.

  Hariligu Võhandu jõõ asõmõl oll’ Võro liinast nikani ku Pindi sillani üts suur järv. Jõõviirse hainamaa olli kõik vii all.

  Tuust innenägemäldä pildist kirot’ ka Wõru Teataja (24.09.1925). Lehen kirot’, et Kääpä külä all oll’ Võhandu eski suurõtii hindä ala matnu ja tuuga külä katõs jaganu. Ütest külä otsast tõistõ sai õnnõ loodsigu vai hobõsõga.

  Et õkva oll’ pääle naanu kooliaig (kardok oll’ võetu), sis oll’ murõ, et tõsõlt puult suurtvett es saa latsõ kuuli tulla.

  Võro vallavalitsus pallõl’ Võro mõtsavalitsusõ käest matõrjaali, et saasi üle vii purdõ ehitä. A mõtsaülembä-herrä pand’ tuud pall’os ja es anna. Vallavalitsus es jätä taad asja niisama ja kutsõ kokko komisjoni, kon olli ammõtnigu mõtsaringkunnast ja politseist.

  Kuis lugu lõppi, tuust kah’os Wõru Teataja es kirota.

  A Võhandu vii nõsõmisõga oll’ Kääpäl hätä ka ildampa.

  Nii naatigi 1958. aastal vahtsõt silda ehitämä.

  Tuu tegemise man tull’ maa seest vällä muistinõ asulakotus ja kuulsa tarvasarvõ, midä saa imehtellä Vana-Võromaa muusõumin.

  Ruusmaa Arthur,
  Vana-Võromaa muusõumidõ päävarahoitja
   
  Kääpä silla ehitämine 1958. aastal.
  Pilt om peri Vana-Võromaa Kultuurikua muusõumist
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin