Nummõr' 343
Süküskuu 15. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Ettevõtja saava huugu
 • Uudissõ
   
 • Ruitlanõ sai Kangro-preemiä
 •  
 • Karulan saa ehitämist oppi
 •  
 • Kõgõ suurõmb tsisnak kasvi kanasita pääl
 •  
 • Räpinäl kõnõldas ristipuiõst
 • Märgotus
   
 • Tsiht om ello jäiä
 •  
 • Inemiisil lätt Saagu Valgusõ keskusõ abikätt vaia
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Janti saa, ku sul om tsärre nimekaim
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Räpinäl kõnõldas ristipuiõst
   
  Räpinä kodoluu- ja aiandusmuusõumin kõnõldas 18.09. kell 12 ristipuiõst.

  Kõnõlõma tulõ ristipuiõ uurja Kõivupuu Marju. Mändsen saisun om vahtsõ ristipuiõ kaardi tegemine, seletäs Sinijärve Urve keskkunnaministeeriümist.

  «Välitüü om tettü, no om viil hulk nimeküsümüisi: vaia om selges tetä, mändse nimega piät ütte vai tõist puud kaardi pääle kirja pandma,» and’ Sinijärve Urve kaarditegemise kotsilõ teedä. «Inemise omma timahava viil hulgast vahtsist ristipuiõst teedä andnu, miä om väega hää. Noid kotussit tulõ kah viil üle kaia.»

  UL
     
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
     
    
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
     
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm  
     
    
     
    
     
  Uma Internetin