Nummõr' 343
Süküskuu 15. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Ettevõtja saava huugu
 • Uudissõ
   
 • Ruitlanõ sai Kangro-preemiä
 •  
 • Karulan saa ehitämist oppi
 •  
 • Kõgõ suurõmb tsisnak kasvi kanasita pääl
 •  
 • Räpinäl kõnõldas ristipuiõst
 • Märgotus
   
 • Tsiht om ello jäiä
 •  
 • Inemiisil lätt Saagu Valgusõ keskusõ abikätt vaia
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Janti saa, ku sul om tsärre nimekaim
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Karulan saa ehitämist oppi
   
  16.–17. süküskuul saa Karula rahvuspargin Mähkli külän Veskimäel oppi külähällü ehitämist. Oppas tuu kandi miis Rohu Uno. Kõivupuu Marju kõnõlõs mano, midä kõkkõ vanastõ hälmise man tetti.

  21.–22. süküskuul saa saman Mähkli külän, a Andsi talon oppi maakivist vundamendi kõrdategemist. Oppas Põlva meistrimiis Kägo Rainis. Ütenkuun tetäs kõrda keldri maakivisain, meistri oppas ka kivilahkmist.

  Opipäivi kotsilõ saa teedüst ja hinnäst kirja panda liina.aanemets@keskkonnaamet.ee vai telehvonil 5698 7103. Opipäivi tugõ keskkunnainvesteeringide keskus, opja midägi masma ei piä.

  UL
     
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
     
    
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
     
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm  
     
    
     
    
     
  Uma Internetin