Nummõr' 343
Süküskuu 15. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Ettevõtja saava huugu
 • Uudissõ
   
 • Ruitlanõ sai Kangro-preemiä
 •  
 • Karulan saa ehitämist oppi
 •  
 • Kõgõ suurõmb tsisnak kasvi kanasita pääl
 •  
 • Räpinäl kõnõldas ristipuiõst
 • Märgotus
   
 • Tsiht om ello jäiä
 •  
 • Inemiisil lätt Saagu Valgusõ keskusõ abikätt vaia
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Janti saa, ku sul om tsärre nimekaim
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Ruitlanõ sai Kangro-preemiä
   
  Võro maavalitsus and timahavvadsõ Kangro kirändüspreemiä Ruitlasõ Olavilõ raamadu «Vee peal» iist.

  Ruitlanõ saa preemiä kätte Kangro Pärni (Bernardi) 105. hällüaastapääväl (18.09. kell 14) Võrol Kreutzwaldi muusõumin.

  Avvohinda antas seo sügüse joba 25. kõrda ja taa saa Võromaaga köüdet vai Võromaalt peri luuja. Seo aasta säeti preemiä jaos vällä paarkümmend raamatut.

  Kangro sünnüaastapääväl kaias Kreutzwaldi muusõumin ka jupikõisi üte timä luulõtusõ mõol sündünüst filmist.

  Filmi «Kesksuve tants» omma tennü re˛issöör Gabriel Dettre ja produtsent Bereczki Urmas. Aoluulanõ ja tõlkja Bereczki kõnõlas ka umist kokkosaamisist Kangro Pärniga ni filmi luulmisõ luust.

  Võromaalt Antsla-lähküdsest Oe küläst peri Kangro Pärni kirot’ külh võro keelen veidü, a tä pidi uma kodokandi keelest ja meelest väega luku. «Lõunõ-Eesti hõimõst kõgõ esierälidsemb om võrokõnõ,» ütles Kangro Võromaa kodoluu raamatun. «Nii vallalist ja sõbralikku vastavõttu – võõritki võetas vasta nigu vannu tutvit – ei olõ kongi muial ku vanal Võromaal».

  Päävä kõrraldas Kreutzwaldi muusõum ütenkuun Võro maavalitsusõ ja Võro instituudiga.

  UL
     
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
     
    
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
     
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm  
     
    
     
    
     
  Uma Internetin