Nummõr' 343
Süküskuu 15. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Ettevõtja saava huugu
 • Uudissõ
   
 • Ruitlanõ sai Kangro-preemiä
 •  
 • Karulan saa ehitämist oppi
 •  
 • Kõgõ suurõmb tsisnak kasvi kanasita pääl
 •  
 • Räpinäl kõnõldas ristipuiõst
 • Märgotus
   
 • Tsiht om ello jäiä
 •  
 • Inemiisil lätt Saagu Valgusõ keskusõ abikätt vaia
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Janti saa, ku sul om tsärre nimekaim
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Inemiisil lätt Saagu Valgusõ keskusõ abikätt vaia
   
  Saagu Valgusõ Võromaa keskusõl sai aastatsõõr täüs. Tähtpääväpidos tetti 12. süküskuu pääväl vallalõ keskusõ vahtsõ tarõ Võro polikliinigu keldrikõrra pääl.

  Saagu Valgusõ keskus avitas mi kandi inemiisi, kiä omma hädän. Esieränis põh’aligult avitõdas latsi: päält rõividõ ja kooliasjo hankmisõ pakk keskus latsilõ kotust, kon pääle kuuli (kellä 11–16) saa koolitüüd tetä ja aigu viitä.

  Keskus korjas rahha ka tuus, et tetä mängutarõ, kohe vanõmba saava latsi mängmä jättä, ku nä esi poodin vai tohtri man käävä.

  Keskusõ juht Haljendi Piret ütel’, et aastatsõõri seen läts’ keskusõrahva kõgõ suurõmb mahv keskusõlõ antuisi asjo sortmisõ, jagamisõ ja häätegevüspoodin müümise pääle (teenit raha lätt keskusõ üllenpidämise ja latsitarõ ehitämise hääs).

  Inne kuuli ostõti kooliasjo ja spordijalavarjõ 26 latsõlõ. Appi tulli Silja Sport ja Swedbanki Võro kontor. Keskus korjas ja jaga kooliasjo viil seo kuu lõpuni. Valdu sotsiaaltüütäjä omma andnu teedä, mändse perre viil hädän omma, ja noid om hulga.

  Kõgõ inämb lätt vaia poissõ suurõmbit spordijalavarjõ (nr 40-45) ja rõivit 120–140 cm pikkile latsilõ. Keskus om väega tenolik, ku inemise saanu sändse kraamiga avita.

  Keskustõ omma algusõst pääle appi käünü Onno Terje, Toomõ Külliki ja Oimeti Ene-Margit. Terje om kõnõlnu väega pall’odõ hädäliidsiga ja ütles, et Võromaa inemise omma uskmada tenoligu, et näid üles otsitas ja avitõdas. «Üts naanõ naas’ õkva ikma. Tä es tiiäki, et säänest api pakutas,» ütel’ tä.

  «A Ene-Margit om vast kõgõ inämb kraami täüs kastõ polikliinigu treppe pite kandnu ja no om vast pangitävve nöpse katskiidsi rõividõ iist är lõiganu!» kitt’ Haljendi Piret.

  Katskiidsist rõivist tegevä jäl huvilidsõ ummamuud asjo, midä häätegevüspoodin müvväs: Huule Jana tege mängukahrõ, Pruuli Airika süäme kujoga kassõ, Ermeli Kaidi rõivid ja kottõ, Teppo Mari-Liis lapitüüd, Kosko Jaanika arotas vanno kampsõ üles ja kuda langast sukkõ.

  Saagu Valgusõ keskusõ üts tsiht om avita inemiisil uma and üles löüdä.

  Näütüses sai nuur miis Segasaare Janno härgütüst Pireti üleskutsmisõst pakku asjo häätegemis-õnnõloosi avvohinnas. Janno tekk’ paar puust siili, no tege tä joba telmise pääle puukujokõisi ja talosilte.

  Saagu Valgusõ keskus taht ka kööginuka tetä, et naada nii latsilõ ku vanõmbilõ oppama, kuis odavalt ja lihtsä vaivaga tervüsele häid süüke tetä.

  Piret härgütäs ka sotsiaaltüütäjit kuuntüüd tegemä, et ütenkuun hädän inemiisi parõmbidõ avita saanu.

  Ja kõik võiva tuvva keskustõ elos tarvilikku kraami, midä hindäl vaia ei lää, rõivist müüblini vällä.

  «Tuud om ka peris vahtsit asjo, Võromaa inemise tahtva hääd tetä,» selet’ Onno Terje. «Meil omgi kõik ummi inemiisi käest saad kraam, vällämaalt ei tulõ midägi.»

  Leimanni Eve
     
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
     
    
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
     
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm  
     
    
     
    
     
  Uma Internetin