Nummõr' 343
Süküskuu 15. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Ettevõtja saava huugu
 • Uudissõ
   
 • Ruitlanõ sai Kangro-preemiä
 •  
 • Karulan saa ehitämist oppi
 •  
 • Kõgõ suurõmb tsisnak kasvi kanasita pääl
 •  
 • Räpinäl kõnõldas ristipuiõst
 • Märgotus
   
 • Tsiht om ello jäiä
 •  
 • Inemiisil lätt Saagu Valgusõ keskusõ abikätt vaia
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Janti saa, ku sul om tsärre nimekaim
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Sõamoosõkandi Karulan
   
  Eesti kaitsõväe manöövri olli 17.–21.09.1925 Otõpääl – sääl oll’ kuun suurõmb jago Eesti Vabariigi kaitsõjõust. Muidoki oll’ platsin 7. jalaväerügement, kiä tull’ Võrolt.

  Ku Võro turuplatsi päält Otõpää poolõ minemä naati, tulõt’ rügemendi ülemb kolonel Kruusi Jaan miilde, et ku sõamehe kodomaad pite rändäse, tohe-i nä maainemiisi sekä ja näile kahh’o tetä.

  Otõpääle minti suurõ tsõõriga: Võrolt Tsuuru ja säält läbi Karula Otõpääle.

  Meelega mõista oll’ sändsel uhkõl retkel üten 7. jalaväerügemendi orkestri, midä juhat’ kapellmeistri Tammõ Eduard. Et pilli pikä retke pääl vika es saanu, sis sõitsõ orkestri taa tii maaha massinidõga.

  Miku Johannese tett pildi pääl omma pillimehe üten Karula talon puhkaman. Kuralt puult tõnõ om Tammõ Eduard ja rivitrummiga Helindi Dimitri.

  Tõsõ pildi pääl kaesõ pillimehe vabalt juuskvit tsiko: tsiakadsost es tiiä sis kiäki viil midägi. Pilte mano sai teedüst aolehest Wõru Teataja (24.09.1925).

  Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõumidõ päävarahoitja
   
  Eesti kaitsõväe 7. jalaväerügemendi orkestri Karulan (1925).
  Võromaa muusõumi pilt
   
  Sõaväeorkestri pillimehe Karulan tsiko kaeman (1925).
  Võromaa muusõumi pilt
     
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
     
    
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
     
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm  
     
    
     
    
     
  Uma Internetin