Nummõr' 343
Süküskuu 15. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Ettevõtja saava huugu
 • Uudissõ
   
 • Ruitlanõ sai Kangro-preemiä
 •  
 • Karulan saa ehitämist oppi
 •  
 • Kõgõ suurõmb tsisnak kasvi kanasita pääl
 •  
 • Räpinäl kõnõldas ristipuiõst
 • Märgotus
   
 • Tsiht om ello jäiä
 •  
 • Inemiisil lätt Saagu Valgusõ keskusõ abikätt vaia
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Janti saa, ku sul om tsärre nimekaim
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Kuuntüüd piät opma
   
  MTÜ Loov Eesti nakkas ettevõttidõ takasttoukamisõga pääle mi kandist. Tuu näütäs, et Vanal Võromaal om nätä pall’o sändsit «idokõisi», millest võissi illos kasv tulla, ku kasumisõlõ õigõt väke mano anda.

  Ettevõtmisõ nimi Loov Eesti + Maa külh tsipakõsõ essütäs: mi ettevõtja olõ-i hädän asjo vällämärkmise, a hoobis müümisega. No nigu vällä tulõ, käävä hää müümise oppus ja vällämaalõ jõudmisõ kunst Loova Eesti plaani sisse.

  A kõgõ inämb tunnus mi ettevõtjil puudu ollõv tuust, et nä ei mõista häste kuuntüüd tetä. Et tuud mõistmist olõ-i küländ pall’o, sekä nii abiliisi tüülevõtmist, ütitselt kauba müümist ku ka uma äri vällämaalõ viimist.

  Mi inemine om joba loomu poolõst sääne, et usk õnnõ esihinnäst ja jää-i tõisi pääle luutma. Elo om näüdänü kah, et ku pall’o kergehe kõikõ usut, sis varramba vai ildamba tõmbas kiäki sul naha üle kõrvu. No ummõhtõ piässi saama kuuntüüd tetä nuu ettevõtja, kiä tahtva umma hääd kraami müvvä, mitte ütstõist pükä. Ku sääne kuuntüü ütidsel jõul käümä saa, om tuust mi kandilõ suur abi.
     
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
     
    
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
     
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm  
     
    
     
    
     
  Uma Internetin