Nummõr' 343
Süküskuu 15. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Ettevõtja saava huugu
 • Uudissõ
   
 • Ruitlanõ sai Kangro-preemiä
 •  
 • Karulan saa ehitämist oppi
 •  
 • Kõgõ suurõmb tsisnak kasvi kanasita pääl
 •  
 • Räpinäl kõnõldas ristipuiõst
 • Märgotus
   
 • Tsiht om ello jäiä
 •  
 • Inemiisil lätt Saagu Valgusõ keskusõ abikätt vaia
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Janti saa, ku sul om tsärre nimekaim
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  40+ miis
   
    
  Karjäärinaanõ, kae ette!
   
  Eesti naanõ om süüdü, et rahvaarv säändsen saisun om, nigu tä om. Täpsembält karjäärinaanõ. Ku oll’ õigõ aig peräst pito ündrik alla tõmmada ja latsõ valmis tetä, sõs tekk’ timä karjääri. Möi kinnisvarra vai kosmeetikat. Vai tekk’ poliitikat.

  No om internet krimpsun 40+ ütsikit karjäärinaisi täüs. Uutva sääl, et valgõ laiv udsu seest vällä tulõsi ja nä är tsurkasi. A ei tulõ inämb joht. Ku laiv om lännü, sõs om lännü.

  No näe uulitsidõ pääl joba säänest pilti: nuur tukõv must miis ja valgõs pleegütet, är pahtõldõt 40+ kõvvu lagonõmistunnussidõga karjäärinaanõ. Mis sa hädägä tiit jah – ku valgõt laiva inämb ei tulõ, sõs piät musta vai pruuniga lepmä. Karjäärinaanõ leppki, ülejäänü ütiskund om jäl vasta. Hädäldäs, et pagolanõ ja pagolanõ.

  Ei olõ tuu must miis sitõmb inemine ku võrokõnõ vai eestläne. Mul oll’ Indian autojuht, Mohamed, muslim. Sõidimi terve nädäli kuun ümbre. Ku kerjäjä rahha tulli küsümä, oll’ tä edimäne, kiä rahakoti lõvva vallalõ lei. Muslim and hindulõ.

  Mohamedi rahakoti vaihõl olli naasõ ja latsi pildi, es olõ täl valgõ karjäärinaanõ, harilik must naasõtükk. Panni tähele, et meile tegevä häädmiilt üte ja sama as’a. Ja üte ja sama as’a tegevä kurvas.

  Kats üüd magasi üten India perren. Mullõ anti säng, peremiis ja pernaanõ magasiva iintarõn põrmandu pääl. No sai näidega pikä jutu maaha peetüs, es tulõ kõrdagi miilde, et üts meist om valgõ, tõsõ musta.

  Vai ku ma Araabia mere veeren motorollõrit rentse, passi olli hotelli unõhtanu, rentjä kai mullõ kõrras näkko ja and’ sõs rollõri ausõna pääle.

  Seto kuningriigin kor’as’ latsilda karjäärinaanõ Ojuland pagolaisi vasta allkirjo. Joulukuun saa 50 ja õks tege viil karjääri. Latsõ tegemäldä, silmäalodsõ ja perse vällä vinünü...

  Mugu prõõkas: pagolanõ ja pagolanõ. Arvo saamalda, et üts lahkõ pagolanõ olõssi tä viimäne olõkõrs. Kül tuu pagolanõ ütspäiv tulõ ja tä är tsurkas, sõs lätt viha üle ja vast tulõ täst inne surma viil kinä inemine.

  Ei olõ ilman üttegi rahvast, mis olõs tõsõst parõmb. Omma ullimba ja targõmba ütiskunna. Hoidku jummal võrokõist tuu edimädse iist!
     
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
     
    
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
     
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm  
     
    
     
    
     
  Uma Internetin