Nummõr' 78
Piimäkuu 7. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Vana petäi tõi preemiä
 •  
 • Antslast Kanepihe saa jäl bussiga sõita
 •  
 • Suurõtiimuusõum' and võrokeelist tiidüst
 •  
 • Torm' nõst' küünü õhku
 • Elo
   
 • Umakultuur' tõi maainemise Karilatsi
 •  
 • Nuur' taloperemiis' sai jahimehejutu-preemiä
 •  
 • Rõnnamärk' avitas?
 • Märgotus
   
 • Kruuda Oliver: ma taha, et must üts'kõrd midägi maha jääs
 •  
 • Inemine opp' terve elo
 • Aholämmi
  Perämäne külg
  Kagahii
   
   
   
   
  Torm' nõst' küünü õhku
     
    
  Torm murd' puid kah.

    
  Parhilla pand Arikese Tea (48) pere Karilatsin vahtsõst kokko küünü, mille katõ nädäli tagunõ torm' õhku nõst' ja kats'-kolm miitret edesi vei.

  «Võtimi katussõ valla ja sainu tulõ kah kohenda,» kõnõlõs Tea, kiä eläs joba 35 aastat uma vanavanaesä talon.

  «A Karilatsi rahvas elli üle viil hullõmbitki asju – Tõdu mõisan sattõ üte elämise pääle mitu väega suurt ja jämmet puud!»

  Tea ütles, et tuudki olõssi tahtnu uma silmäga päält kaia, kuis minevaastadsõ põhupalli mäest alla naabri poolõ lintsi.

  A tuul' ollõv olnu nii kõva, et kiäki es julgu tarõst nõnnagi vällä pistä.

  Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Ku kiilt õnnõ kõnõlda ja mitte kirota, om ütel pääväl nii, et kiilt mõist viil mõnikümmend vanainemist.

  Võro Instituudi direktri Eichenbaumi Külli võro keelen kirotamisõst (VT)

   
   Uma Lehe sõbõr!