Nummõr' 342
Süküskuu 1. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võro riigigümnaasium nakkas vungiga pääle
 • Uudissõ
   
 • Korstnapühkjil omma käe tüüd täü
 •  
 • Lõõdsasuvi lõppi katõ suurõ pidoga
 •  
 • Võromaa Tori hobõsõ olli võiduka
 • Märgotus
   
 • Ku tahati hindä muru pääl tsirkõ nätä, sõs pidäge eläjit!
 •  
 • Kirä
 • Haridus
   
 • Uma keele oppust man
 •  
 • Nuur matemaatigaoppaja taht tüüd tetä Võromaal
 •  
 • Käisi Johannes – luudusõ- ja kodolähküdse oppusõ luuja-vidäjä
 •  
 • Hurda lelläpoig tekk’ edimädse võro keele aabidsa
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Adra Ester üten Eesti kõgõ parõmba tori tõugu noorõ mära Vahedaga.
  Jõgeda Janika pilt
   
  Võromaa Tori hobõsõ olli võiduka
   
  20.08 oll’ Torin Tori tõugu nuuri hobõsidõ perräkaeminõ. Hinnati kattõ sorti Tori hobõsit – tõuhoitjit ja noid, kedä edesi arõtõdas. Tõuhoitjidõ ehk universaalklassin olliva edimädse avvohinna väärilidse ka Võromaalt peri täku: Grossi Tarmo kasvatõt Poiss ja Adra Estri kasvatõt Aldersain ja Vaarius.

  Võistlusõ katõst pääavvohinnast (täkk/märä) üte sai Adra Estri kasvatõt märä Vaheda (pildi pääl).

  Võistlusõlõ tuudi hindamisõs 23 Tori tõugu hobõst.

  UL
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin