Nummõr' 342
Süküskuu 1. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võro riigigümnaasium nakkas vungiga pääle
 • Uudissõ
   
 • Korstnapühkjil omma käe tüüd täü
 •  
 • Lõõdsasuvi lõppi katõ suurõ pidoga
 •  
 • Võromaa Tori hobõsõ olli võiduka
 • Märgotus
   
 • Ku tahati hindä muru pääl tsirkõ nätä, sõs pidäge eläjit!
 •  
 • Kirä
 • Haridus
   
 • Uma keele oppust man
 •  
 • Nuur matemaatigaoppaja taht tüüd tetä Võromaal
 •  
 • Käisi Johannes – luudusõ- ja kodolähküdse oppusõ luuja-vidäjä
 •  
 • Hurda lelläpoig tekk’ edimädse võro keele aabidsa
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Lõõdsasuvi lõppi katõ suurõ pidoga
   
  29. põimukuu pääväl tähisti lõõdsamängjä Teppo Augusti kodotalon pillimeistri 140. sünnüaastapäivä, nätäl varramba oll’ väkev lõõdsapido Valgjärvel.

  Võromaa lõõtspilli esä Teppo Augusti avvus tetti timä sünnüaastapääväl retk Teppoga köüdetüid kotussit pite. Teppo talon tetti vallalõ lõõdsameistri mälehtüspink. Päiv lõppi vägevä kontsõrdiga.

  Valgjärve küläplatsi pääl peetüle lõõdsapidolõ tull’ kokko 500 inemise ümbre. Kõrraldaja Luiga Anu ütel’, et lõõdsamängjä saiva mängi nii pall’o, ku tahtsõva – pito jakku inämb ku viies tunnis.

  Pidol anti ka teedä, et Tal’na TVn om tulõman vahtsõnõ saatõsari «Rahvalõõts». Egän saatõn saava kolm lõõdsamängjät mängi üte luu ja üte laulu ni kõnõlda pillimehe elost. Päält saadõt saava kaeja nätäl aigu kõlista ja uma lemmigu vällä valli.

  Perämädsen saatõn omma kuun viie saatõ võitja ja valitas vällä tuu kõgõ suurõmb rahvalemmik.
  Saatõ võetas üles Põlvan ja noid saa nätä rehekuun.

  UL
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin