Nummõr' 342
Süküskuu 1. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võro riigigümnaasium nakkas vungiga pääle
 • Uudissõ
   
 • Korstnapühkjil omma käe tüüd täü
 •  
 • Lõõdsasuvi lõppi katõ suurõ pidoga
 •  
 • Võromaa Tori hobõsõ olli võiduka
 • Märgotus
   
 • Ku tahati hindä muru pääl tsirkõ nätä, sõs pidäge eläjit!
 •  
 • Kirä
 • Haridus
   
 • Uma keele oppust man
 •  
 • Nuur matemaatigaoppaja taht tüüd tetä Võromaal
 •  
 • Käisi Johannes – luudusõ- ja kodolähküdse oppusõ luuja-vidäjä
 •  
 • Hurda lelläpoig tekk’ edimädse võro keele aabidsa
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Korstnapühkjil omma käe tüüd täü
   
  Harju Ülle

  1. süküskuu pääväst piät egäl korstnaga maja umanigul olõma ammõtligu korstnapühkjä papõr tuu kotsilõ, mändsen saisun aho-korstna omma.

  Kiäki külh tuud papõrd õkva küsümä ei nakka, a ku tuli piässi valla minemä, sis lätt tuud vaia kindlustusraha kättesaamisõs.

  Korstnapühkjä Hiielaanõ Urmas ütel’, et kümnest kundõst kats-kolm helistäs parhilla selle, et taa vahtsõnõ säädüs om.

  Tõnõ korstnapühkjä Kuusõ Aigar ütel’, et timälgi om vahtsit kundõsit inämb, no sügüse om iks kõgõ tihhe tüü – kolm-neli majapidämist vai asutust päävän üle kaia.

  «Inämbüsel om kõik inämb-vähämb kõrran olnu,» hinnas’ Hiielaanõ Urmas. «A minevä aasta oll’ mul kolm majapidämist, kon oll’ aoküsümüs, et kuna palama lätt. Nuu inemise olli väega õnnõligu, et ma via üles löüdse ja nä saiva tuu kõrda tetä – maja ja vara jäi alalõ. Korstnapühkjä tulõ iks avitama, tedä ei piä pelgämä.»

  Hiielaan ütel’, et ku inemine nakkas korstnapühkjät telmä, küsügu õkvalt verevät värvi kutsõtunnistusõ kotsilõ ja koton küsügu tuud nätä kah.

  Korstnapühkjä kutsminõ mass 50 euro ümbre. Kiä seod kallis põlgas, sis võissi märki tuu pääle, et järgmäne kõrd piät tuu vällä käümä viie aasta peräst.
   
  Korstnapühkjä Hiielaanõ Urmas parhilla puhada ei saa.
  Harju Ülle pilt
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin