Nummõr' 78
Piimäkuu 7. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Vana petäi tõi preemiä
 •  
 • Antslast Kanepihe saa jäl bussiga sõita
 •  
 • Suurõtiimuusõum' and võrokeelist tiidüst
 •  
 • Torm' nõst' küünü õhku
 • Elo
   
 • Umakultuur' tõi maainemise Karilatsi
 •  
 • Nuur' taloperemiis' sai jahimehejutu-preemiä
 •  
 • Rõnnamärk' avitas?
 • Märgotus
   
 • Kruuda Oliver: ma taha, et must üts'kõrd midägi maha jääs
 •  
 • Inemine opp' terve elo
 • Aholämmi
  Perämäne külg
  Kagahii
   
   
   
   
  Suurõtiimuusõum' and võrokeelist tiidüst
   
   
  Vagivahtsõn tiimuusõumin om võimalik võrokeelist giidi telli ja Varbusõ tsäimajan umameelitsit olõngit kõrralda, ütel' muusõumi pää Renniti Marge.

  Eelä tetti vana Võro-Tarto tii veeren Varbusõl vallalõ Eesti Maantiimuusõum'. 11. piimäkuu pääväl omma kõik' huvilidse oodõt sinnä perrepääväle, kon latsõ saava muu hulgan mängi maastigumängu, hobõsõga sõita ja lõpus kuuki süvvä.

  «Oodõtu omma kõik', kedä huvitasõ Eestimaa tii ja näide kujonõmisõ lugu muinasaost nikagu täämbädse pääväni,» kuts Renniti Marge.

  «Nätä omma aigõ joosul mi teie pääl tüütänü tiimassina. Niisamatõ vana autu,» um muusõumi pää meelütüs tehnigahuviliidsile.

  Tsäimaja om inneskidsen tallin

  «Piässimi ummõhtõ rõõmu tundma, et Eestimaa pääl õnnõ kaubanduskeskuisi valla ei tetä,» arvas Renniti Marge. Võromaa rahval võissi olla hää miil', et vahtsõnõ kultuuriasutus siiäkanti sai.

  Direktri sõnnu perrä saa postijaama vanna talli tett tsäimajan kõrralda egäsugumaidsi välläpanõkit. «Milles mitte pruuki taad kotust paiklidse kultuuri tutvustamisõs,» pakk Renniti Marge vällä.

  Tävveste võimalik om kokko panda võrokeeline välläpanõkidõ tutvustus.

  «Taad saa näütüse kaemises lainada nigu inglüsekeelistki. Edespiten omgi meil plaanin kokko panda ka s'aksa, vinne ja soomõkeeline jutt,» om direktri paiklidsõga väega peri.

  Muusõum' om vanan Varbusõ postijaaman, miä ehitedi 19. saandi keskel Tartu-Võro postitii pääle. Arvatas, et taad tiid piten käüti Tartust Vahtsõliina ja Pihkvahe ja tagasi joba 14. aastagasaal.

  Varbusõ om parhilla Eestimaal ainumanõ postijaam, kon kõik' huunõ alalõ.

  Muusõumi pilet' ei massa midägi. Raha tulõ vällä kävvü sõs, ku giidi tellit.

  Muusõum' om valla piimäkuust nikagu rehekuuni kell 11–18, kõigil päivil pääle iispäävä.

  Pia tulõva perrepäävä kotsilõ saa teedüst mano lukõ muusõumi kodolehe muuseum.mnt.ee päält.

  Allasõ Tiia
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Ku kiilt õnnõ kõnõlda ja mitte kirota, om ütel pääväl nii, et kiilt mõist viil mõnikümmend vanainemist.

  Võro Instituudi direktri Eichenbaumi Külli võro keelen kirotamisõst (VT)

   
   Uma Lehe sõbõr!