Nummõr' 342
Süküskuu 1. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võro riigigümnaasium nakkas vungiga pääle
 • Uudissõ
   
 • Korstnapühkjil omma käe tüüd täü
 •  
 • Lõõdsasuvi lõppi katõ suurõ pidoga
 •  
 • Võromaa Tori hobõsõ olli võiduka
 • Märgotus
   
 • Ku tahati hindä muru pääl tsirkõ nätä, sõs pidäge eläjit!
 •  
 • Kirä
 • Haridus
   
 • Uma keele oppust man
 •  
 • Nuur matemaatigaoppaja taht tüüd tetä Võromaal
 •  
 • Käisi Johannes – luudusõ- ja kodolähküdse oppusõ luuja-vidäjä
 •  
 • Hurda lelläpoig tekk’ edimädse võro keele aabidsa
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Uma keele oppust man
   
  Säinasti Ene

  Orava põhikooli egäh klassih om seost sügüsest üts võro keele tunn nädälih ja koolimajja kolinuh latsiaiah nakkas tüüle võrokeeline keelepesä.

  Uma keele kimmämbä oppusõ mõtõ tull’ direktril Raha Elel, ku minevaasta võidi Orava kooli latsõ võro keele ja kultuuri tundmisõ võistlusõl «Ütski tark ei sata taivast» noorõmban vannusõrühmän kolm edimäst kotust.

  Võro kiilt ja kultuuri oppasõ koolilatsilõ Glaseri Maaja, Ilvese Marje ja Kaldmäe Maarika. Oppust tugõ Võro instituut.

  Et Orava koolilatsõ omma kimmä võro keele tundja, sõs om direktri Raha Ele (kiä om ka latsiaia juhataja) tuud miilt, et ka väikumba latsõ võinu alosta keeleoppust.Nii nakkas sügüsest latsiaiah tüüle keelepesä.

  Vahtsõnõ opiaasta tuu Orava kuuli muutuisi ka väläst kaia.

  Suvõl tetti koolimaja üteh otsah kõrda neli tarrõ, kohe om täämbädses hinnäst sisse säädnü latsiaia liitrühm 19 latsõga. Ümbreehitämises anni rahha EAS ja Orava vallavalitsus.

  Võro kiilt opatas umbõs 20 Vana-Võromaa koolih ja 17 latsiaiah.
   
  Orava latsiaia latsiga naatas keelepesäh umakandi keeleh kõnõlõma.
  Säinasti Ene pilt
   
  Keelepesärühmä Vanal Võromaal

  • Antsla Lusti LA
  • Haani keelepesä
  • Harglõ kooli Koikkülä LA
  • Kuldri LA Sipsik
  • Lasva LA Pargihaldjas
  • Puiga LA Siilike
  • Põlva LA Mesimumm
  • Põlva Mammastõ LA
  • Rõugõ LA
  • Räpinä LA Vikerkaar Ruusa rühm
  • Sõmmõrpalo LA Lepatriinu
  • Veriora LA Õnneseen
  • Võro LA Punamütsike
  • Võro LA Sõleke
  • Väimälä LA Rukkilill
  • Võro LA Päkapikk (sügüsest 2015)
  • Orava LA (sügüsest 2015)
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin