Nummõr' 342
Süküskuu 1. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võro riigigümnaasium nakkas vungiga pääle
 • Uudissõ
   
 • Korstnapühkjil omma käe tüüd täü
 •  
 • Lõõdsasuvi lõppi katõ suurõ pidoga
 •  
 • Võromaa Tori hobõsõ olli võiduka
 • Märgotus
   
 • Ku tahati hindä muru pääl tsirkõ nätä, sõs pidäge eläjit!
 •  
 • Kirä
 • Haridus
   
 • Uma keele oppust man
 •  
 • Nuur matemaatigaoppaja taht tüüd tetä Võromaal
 •  
 • Käisi Johannes – luudusõ- ja kodolähküdse oppusõ luuja-vidäjä
 •  
 • Hurda lelläpoig tekk’ edimädse võro keele aabidsa
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Umavalitsusõ, pankõ pää tüüle!
   
  Gümnaasiumiopilanõ ei lövvä Võro liinan elokotust, maakooli lähkül olõ-i oppajalõ eski «kolhoosimajan» elämist pakku, perre otsva aastit talokotust – sääne lugu om Võromaal parhilla.

  Taha-i inämb kuulda hädäldämist, kuis külh inemise tulnu maalõ, ku olnu õnnõgi tüükotussit. Töötukassa kodolehe pääl rippu eelä Vanal Võromaal päält 60 tüüpakmisõ: kokast palkmaja ragojani, muusigaoppajast vallasekretärini. Aiandusettevõtõ ots tüüliisi – ussõ takan käävä õnnõ nuu, kiä piät töötukassalõ näütämä, et nä «tüüd otsva».

  Tüüd om, a ellä kongi ei olõ. Saa-i jo tühä krundi pääle telki pistü panda ja naada tassakõistõ hindäle maia ehitämä. Kas naada «riigikortinit» ehitämä vai märki midägi muud vällä, tuuga om umavalitsuisil kipõ. Iks väega ull’ lugu, ku kuuli saa-i oppajat selle, et tälle olõ-i eski aotlist elämist pakku.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin